plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS
kwiecień 2020

Month

Uczelniana  Komisja Stypendialna informuje, że wszystkie złożone w terminie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze  letnim roku akademickiego 2019/2020 zostały rozpatrzone pozytywnie.
Read More
Informujemy, że zakończyła prace Uczelniana Komisja Stypendialna. Przyznano stypendia rektorskie, socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendia rektorskie zostały już przelane na konta studentów, pozostałe będą sukcesywnie przekazywane do końca bieżącego tygodnia .   Studentów, którzy nie posiadają wpisu na semestr letni informujemy, że wskutek złagodzenia zasad regulaminowych powinni wystąpić do dziekanów o warunkowy wpis...
Read More
Based on today’s decision of the Government of the Republic of Poland, the Rector of VPU extends the period of suspension of classes by traditional method at Vincent Pol University in Lublin until 24.05 this year.   At the same time, we would like to inform you that online classes (mainly lectures) will be continued....
Read More
Na podstawie decyzji Rządu RP z dnia dzisiejszego, Rektor WSSP przedłuża okres zawieszenia zajęć metodą tradycyjną w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie do dnia 24.05 br. Jednocześnie informujemy, że dalej realizowane będą zajęcia metodą on-line (głownie wykłady). Ćwiczenia będą wznowione po rozliczeniu dotychczas zrealizowanych zajęć: – do wysokości 50% w...
Read More
W związku z pytaniami od niektórych wykładowców dotyczących zasad rozliczania zrealizowanych zajęć, informujemy, że w dniu dzisiejszym zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych kierunków studiów przyjął zasady, które będą obowiązywać. Komunikat w tej sprawie jest obecnie opracowywany.   Jednocześnie informujemy, że wynagrodzenie za miesiąc marzec dla osób zatrudnionych na umowach cywilno – prawnych zostanie wypłacone w...
Read More
Od dnia 22.04.2020 od godz. 14.00 zawieszamy wszystkie planowane zajęcia w postaci ćwiczeń i zajęć praktycznych do odwołania.   Po rozliczeniu zrealizowanych ćwiczeń i zajęć praktycznych, zostaną one wznowione metodą tradycyjną w pracowniach i laboratoriach w terminach określonych w kolejnych komunikatach.  
Read More
Pursuant to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 9th April 2020 on temporary limitation of the functioning of some entities of the higher education in relation to the prevention, counteracting and combating of COVID-19, I extend the suspension of classes in traditional form at full-time, part-time and post-graduate studies until...
Read More
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużam zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych do dnia 26 kwietnia br....
Read More
Informujemy, że aktualnie trwają oceny prowadzonych zajęć metodą e-lerningową. Z uwagi na zróżnicowany poziom prowadzonych zajęć i włożonego wysiłku w ich przygotowanie przewidywany termin realizacji oceny nastąpi dn. 20.04.2020 r. Następnie będą realizowane rachunki osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
Read More
STATEMENT Students who did not manage to pass their exams and failed to complete their curriculum by the end of March 2020 should submit an application for conditional entry for the summer semester in the 2019/2020 academic year via e-mail to their respective Dean’s offices by 20th April 2020.   Department of Studies in English:...
Read More
1 2

Najnowsze komentarze

    Skip to content