plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Turystyka i rekreacja (IIst)

Wydział Nauk Społecznych

Studiuj turystykę w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia II stopnia (magisterskie)

Turystyka i rekreacja

W dniu 24 października 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie (Obecnie Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie) do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

 

Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom szeroką wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, jak i marketingu. Absolwent jest dobrze przygotowany do podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego i planowania rozwoju turystyki. Zdobyta wiedza z zakresu prawa i organizacji, pozwala na ocenę i wykorzystanie w pracy mechanizmów występujących w gospodarce rynkowej. Studenci podczas studiów nabywają wiedzę niezbędną do kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem hotelami, pensjonatami oraz obiektami gastronomicznymi.

 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również menadżerskiej w obszarze turystki i rekreacji. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Uzupełnieniem programu studiów jest udział studentów w renomowanych targach turystycznych w Polsce i za granicą, które dają im możliwość nawiązywania kontaktów krajowych i międzynarodowych w sferze turystki, gastronomii i hotelarstwa. Ponadto studenci mają możliwość uczestniczyć w studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+.

 

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

pracownik w międzynarodowych firmach produkcyjnych

pracownik w firmach handlowych

pracownik w usługach finansowych i kapitałowych

menedżer w projektach międzynarodowych

pracownik organizacji pozarządowych pożytku publicznego

przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą

Opinie studentów i absolwentów

Z branżą hotelarsko-gastronomiczną byłam związana już długo przed podjęciem studiów na AWP. Jednak chęć rozwijania się i podnoszenia swoich kwalifikacji była od dłuższego czasu moim marzeniem i dlatego zdecydowałam się na studia na AWP. To był strzał w 10. 3 lata spędzone z profesjonalną kadrą i fantastycznymi kolegami minęły bardzo szybko, więc za ciosem postanowiłam kontynuować naukę na studiach magisterskich. To wszystko sprawiło, że już od 2 lat pełnię funkcję dyrektora jednego z renomowanych hoteli w Lublinie. Od zawsze moim marzeniem było również bycie nauczycielem. AWP dało mi możliwość ukończenia równocześnie studiów podyplomowych z kwalifikacji nauczycielskich. Ukończenie studiów magisterskich i podyplomowych umożliwiło realizowanie pasji nauczycielskiej, poprzez zajęcia ze studentami oraz lekcje z uczniami w technikum hotelarsko-gastronomicznym. Podsumowując, cieszę się, że podjęcie decyzji o studiowaniu pociągnęło za sobą splot tak wielu pozytywnych wydarzeń.

Agnieszka Szewczyk
absolwentka
Jestem studentką 1 roku kierunku Turystyka i rekreacja, na poziomie magisterskim. Wybrałam ten kierunek, ze względu na możliwości i perspektywy, które oferuje. Życzliwość, profesjonalizm i pro studenckie rozwiązania to coś, co z pewnością wyróżnia AWP. Dodatkowo dbałość o rozwój studenta i Uczelni tworzą z AWP miejsce idealne do studiowania. Kolejnym atutem jest też fakt licznych zajęć praktycznych, które przygotowują studenta do pewnego wejścia na rynek pracy.  Polecam jako absolwent studiów licencjackich i obecny student studiów magisterskich! – Kamila Gromadzka
Kamila Gromadzka
studentka
Skip to content