plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pracownicy

Zasady ogólne

Pracownicy w ramach programu Erasmus + mogą wziąć udział w zagranicznych szkoleniach w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie, a nauczyciele akademiccy dodatkowo mogą się starać o wyjazd na uczelnię partnerską, w celu prowadzenia tam zajęć.
Wyjazdy pracownicze powinny trwać nie mniej niż dwa dni robocze i nie dłużej niż 2 miesiące, a na cały czas pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej wypłacane jest pracownikowi stypendium programu Erasmus+.
Podczas pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej ośmiu godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

  • Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ mgr Katarzyna Wolnicka
  • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie/ Vincent Pol University
  • ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, Biuro Projektów pok. 46
  • (81) 740-72-40 wew. 39
  • k.wolnicka@pol.edu.pl
  • Erasmus Code: PL LUBLIN08
  • PIC 949668801
  • OID E10109080

Warunki finansowe

Wzory dokumentów

Skip to content