plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Komunikat dot. rozliczeń zajęć

W związku z pytaniami od niektórych wykładowców dotyczących zasad rozliczania zrealizowanych zajęć, informujemy, że w dniu dzisiejszym zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych kierunków studiów przyjął zasady, które będą obowiązywać. Komunikat w tej sprawie jest obecnie opracowywany.

 

Jednocześnie informujemy, że wynagrodzenie za miesiąc marzec dla osób zatrudnionych na umowach cywilno – prawnych zostanie wypłacone w 100% za zajęcia przeprowadzone do dnia 11.03.2020 r.

 

Rozliczenia zajęć przeprowadzonych metodą e-learningową będą oceniane indywidualnie przez kierowników kierunków studiów.

Skip to content