plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Język hiszpański – ogólny

Kurs doskonalący

Kurs języka hiszpańskiego

Czas trwania 60 godzin (2 semestry)

Cel kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć naukę języka hiszpańskiego lub doskonalić swoje umiejętności na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

Na czym skupiają się zajęcia?

  • ćwiczeniach komunikacyjnych niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem
  • wprowadzeniu słownictwa
  • utrwaleniu niezbędnych zasady gramatycznych
  • pokazaniu kultury, zwyczajów Hiszpanii

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć:
  • formularz przyjęcia na kurs (dostępny do pobrania stronie internetowej AWP),
  • kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy),
  • zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Zalety naszego
kursu

Zajęcia z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną posiadającą wieloletnie doświadczenie
Innowacyjne i skuteczne metody nauczania
Interesujące zajęcia pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych
Nauka w sprzyjającej atmosferze
Biblioteka z niezbędnymi pomocami naukowymi

Opłaty i wymiar godzin:

60 godzin/2 semestry – 500zł

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

E-mail: ackj@pol.edu.pl

Skip to content