plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zarządzenie Rektora w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSSP

Na podstawie decyzji Rządu RP z dnia dzisiejszego, Rektor WSSP przedłuża okres zawieszenia zajęć metodą tradycyjną w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie do dnia 24.05 br.

Jednocześnie informujemy, że dalej realizowane będą zajęcia metodą on-line (głownie wykłady).

Ćwiczenia będą wznowione po rozliczeniu dotychczas zrealizowanych zajęć:

– do wysokości 50% w przypadku ćwiczeń nie wymagających laboratoriów,
– do 30 % w przypadku zajęć laboratoryjnych i w pracowniach,
– do 20% zajęć klinicznych.

Pozostałe ćwiczenia będą zrealizowane w okresie kiedy pozwolą na to warunki epidemiologiczne.

Jednocześnie informujemy, że nastąpią zmiany w planie studiów poprzez przyspieszenie wykładów, które były planowane w kolejnych semestrach. Uprzejmie prosimy o śledzenie planów studiów.

Skip to content