plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS
wrzesień 2015

Month

Informujemy, że inauguracja i uroczysta immatrykulacja – przyjęcie w poczet studentów i ślubowanie, dla studentów I roku studiów odbędzie się w auli Uczelni w następującym porządku:   Studia stacjonarne 01.10.2015 (czwartek) 10:00 FIZJOTERAPIA I-GO STOPNIA, KOSMETOLOGIA 12:00 TURYSTYKA I REKREACJA I-GO STOPNIA, TURYSTYKA I REKREACJA II-GO STOPNIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE   Studia niestacjonarne 03.10.2015 (sobota) 10:00...
Read More
Informujemy, że do dnia 20.10.2015 studenci mają możliwość składania wniosków o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium  rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych). Jednocześnie informujemy, że we wnioskach w roku akademickim 2015/2016 obowiązują dokumenty za rok 2014.   Szczegółowe informacje w zakładce Pomoc materialna oraz w dziekanatach.    
Read More
Informujemy, że od września 2015 r. kasa i dziekanaty pracują w następująco: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Dziekanat Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego wtorek – sobota 9.00 – 14.00   Kasa wtorek – sobota 9.00 – 15.00
Read More

Najnowsze komentarze

Skip to content