plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS
marzec 2019

Month

Szanowni Państwo,   poniżej znajduje się plan zajęć na najbliższy zjazd.   Słuchaczy zaczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na spotkanie organizacyjne z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kształcenia – doc. Jerzym Żabowskim oraz Koordynatorem ds. Studiów Podyplomowych – mgr Dominiką From. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie kwestie dotyczące studiów.   Plan zajęć
Read More
Dnia 9 Kwietnia, w siedzibie WSSP, przy ulicy Choiny 2 w Lublinie odbędzie się DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH. POZNAJMY SIĘ! Przyszli studenci będą mogli zapoznać się z dostępnymi programami a także uczestniczyć w różnych, przygotowanych przez naszych studentów i pracowników, atrakcjach. Start o godz. 10:30. ZAPRASZAMY!
Read More
Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie w związku z realizacją projektu „Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek WSSP w Lublinie”, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej (poczęstunek dla uczestników projektu).   Przed rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się rozeznania rynku...
Read More
Szanowni Państwo,   słuchaczy, którzy zapisali się na studia podyplomowe zaczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na spotkanie informacyjne, w sobotę 23.03. br o godz. 09:00 w sali nr 28. Bezpośrednio po spotkaniu rozpoczną się zajęcia.
Read More
Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie w związku z realizacją projektu „POMOST – Międzypokoleniowy Model Studiowania” , Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym zaprasza do składania ofert na zakup podręczników   Przed rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się rozeznanie rynku w celu potwierdzenia...
Read More
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w ramach projektu „POMOST – MiędzyPOkoleniowy MOdel STudiowania”. Informacja odnośnie wycieczek krajoznawczych, wyjść do muzeum, kina i teatru oraz zabawy tanecznej zostaną Państwu podane w terminie późniejszym. Na wszelkie pytania lub wątpliwości odpowiedzą pracownicy Biura Rekrutacji – pok. nr 29 na parterze, czynne od poniedziałku do...
Read More

Najnowsze komentarze

    Skip to content