plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Komunikat dla wykładowców

Informujemy, że aktualnie trwają oceny prowadzonych zajęć metodą e-lerningową.

Z uwagi na zróżnicowany poziom prowadzonych zajęć i włożonego wysiłku w ich przygotowanie przewidywany termin realizacji oceny nastąpi dn. 20.04.2020 r.

Następnie będą realizowane rachunki osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Skip to content