plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS
marzec 2021

Month

Informujemy, że w okresie od 01.04.2021 r. do 07.04.2021 r. zaplanowana została przerwa w zajęciach dydaktycznych w związku ze Świętami Wielkanocnymi.  
Read More
Vincent Pol University informs that from 1st April 2021 to  7th April 2021 there is a planned break in lectures and classes due to the Easter break.
Read More
Szanowni studenci, Zajęcia odbywają się zgodnie z planem
Read More
Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie w związku z realizacją projektu „Kompleksowy Program Dostępności WSSP w Lublinie”, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej prowadzącej do podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie edukacji włączającej dla...
Read More
Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Stanisław Stańczyk – wieloletni wykładowca,  trener, wychowawcą wielu pokoleń studentów i piłkarzy, Wiceprezes KU AZS WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie.  Kierował sekcją piłki nożnej i futsalu w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.  Pogrzeb Stanisława Stańczyka odbędzie się w poniedziałek 22 marca 2021 r. o godz. 12.00...
Read More
Informujemy, że prace dyplomowe studentów III roku pielęgniarstwa I stopień powinny być złożone w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2021 roku. 1) Procedura dyplomowania 2) Bank pytań 3) Zasady pisania pracy licencjackiej
Read More

Najnowsze komentarze

Skip to content