plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS
luty 2015

Month

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Giovanii Barassi z Chieti University (Włochy) nt. „Zróżnicowane aspekty założeń rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Wykład odbędzie się 23 lutego 2015 r. (poniedziałek) w auli o godz. 10:45.
Read More
Dziękujemy za przekazanie 1% dla AZS WSSP. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Numer KRS: 0000197334 Cel szczegółowy 1%: Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
Read More
Informujemy, że studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej. Termin składania wszystkich wniosków upływa z dniem 20.03.2015 r. Wzór wniosku – (załącznik nr 1A) – można pobrać ze strony internetowej www.wssp.edu.pl wchodząc w zakładkę pomoc materialna dla studentów. Wniosek wypełniają studenci, których sytuacja materialna oraz liczba osób w rodzinie nie uległa zmianie od...
Read More
Z przyjemnością informujemy, że po odbytych w czerwcu 2014 r. kontrolach ministerialnych przeprowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunkach fizjoterapia oraz turystyka i rekreacja.
Read More

Najnowsze komentarze

Skip to content