plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pielęgniarstwo – studia licencjackie

Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
  • Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa
  • ECTS: 180
  • Profil: praktyczny
  • Tryb: stacjonarny
  • Dyscypliny: nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne, nauki farmaceutyczne
  • Poziom PRK : 6
  • Język wykładowy: – polski – angielski
  • Folder reklamowy – pobierz
  • Program kształcenia – pobierz

Studiuj pielęgniarstwo w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia I stopnia (licencjackie)

Pielęgniarstwo

Na podstawie Decyzji nr 17/V/2018 Ministra Zdrowia z dnia 19.07.2018 r., Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza uzyskała akredytację dla kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia pierwszego stopnia). WSSP dla nowego kierunku uzyskała najwyższe oceny akredytacyjne.

– Jesteśmy dumni z naszego nowego kierunku. Studia prowadzone są według najwyższych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a Uczelnia we wszystkich kategoriach akredytacyjnych uzyskała maksymalną ilość punktów, zdobywając najwyższą z możliwych ocen – 95 punktów – mówi doc. Henryk Stefanek, prezydent AWP .

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych, podjęcia studiów magisterskich. Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, oraz wiedzę ogólną z zakresy nauk medycznych. Posiada umiejętności udzielania świadczeń w  zakresie profilaktyki prozdrowotnej, promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

WYRÓŻNIA NAS:

Opinie studentów i absolwentów

Studiuję pielęgniarstwo na AWP już 3 rok. Atutem uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra, która stara się przekazywać wiedzę w kreatywny i przyswajalny sposób. Pomiędzy wykładowcami, a studentami panuje przyjemna atmosfera. Prowadzący podchodzą do słuchaczy z szacunkiem, starają się odpowiadać na każde pytanie. Ogromną zaletą są przemiłe panie z dziekanatu, które zawsze służą pomocą, próbując rozwiązywać wszelkie problemy studentów. Jako studentka 3 roku pielęgniarstwa polecam studia na AWP!

Julia Moryc
studentka

Pielęgniarstwo to zawód wymagający doświadczenia, a przede wszystkim powołania. Jeżeli kochasz medycynę i naprawdę chcesz pomagać ludziom, kierunek pielęgniarstwo będzie odpowiednim dla ciebie. Zalety wynikające z wybrania tego kierunku na AWP to: zdobycie dużej wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu medycyny, dobrze płatna praca po ukończeniu studiów, duża możliwość znalezienia pracy nie tylko w Polsce a i w innych krajach. Uczelnia umożliwia kontakt z wykładowcami które naprawdę pomogą ci na ciężkiej drodze do twoich marzeń. AWP to uczelnia, która daje wiele możliwości dla rozwoju ciebie i twojego potencjału. Cieszę się, że wybrałem ten kierunek w odpowiedniej Uczelni. Gorąco polecam!

Yulia Slakvych
studentka
Skip to content