plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zarządzenie Rektora w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSSP

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużam zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych do dnia 26 kwietnia br.

 

Jednocześnie tuż po przerwie świątecznej od 16.04.2020 wznowione zostaną zajęcia on-line poprzez platformę edukacyjną Uczelni.

 

Kolejne decyzje dotyczące realizacji zajęć w bieżącym roku akademickim będą podejmowane po ukazaniu się stosownych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skip to content