plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Ekonomia (IIst)

Wydział Nauk Społecznych

Studiuj ekonomię w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia II stopnia (magisterskie)

Ekonomia

Studia II-go stopnia na kierunku ekonomia pozwalają uzyskać wszechstronną i poglębioną wiedzę z zakresu ekonomii oraz umiejętność gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Wiedza przekazywana podczas studiów pozwala na poznanie zasad zaawansowanych metod analitycznych, które ułatwiają badanie zjawisk ekonomicznych.
Absolwent potrafi pracować w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego i w zespołach wielokulturowych, posiada umiejętności współpracy w zespole oraz kierowania zespołami. Absolwent pozna modele wzrostu i rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju zrównoważonego, a także mechanizmy funkcjonowania nowoczesnej gospodarki światowej i gospodarek narodowych, otwartych na przepływy międzynarodowe. Dzięki zrozumieniu funkcjonowania rynku międzynarodowego, jest się bardzo dobrze przygotowanym do pracy za granicą.  Uzyskuje się również umiejętności menedżerskie, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, komunikowania się, tworzenia i zarządzania zespołami w połączeniu z umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i na podstawie właściwej interpretacji danych. Istotnym elementem kształcenia jest nauka języków obcych w stopniu umożliwiającym ich swobodne używanie w pracy zawodowej. Absolwent będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zagadnień ekonomicznych. Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do dalszej edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich (III stopnia), umożliwiają podejmowanie pracy naukowej i/lub edukacyjnej.

 

  • Biznes międzynarodowy – Wiedzę specjalistyczną można uzyskać w zakresie specjalności biznes międzynarodowy. Specjalność Biznes Międzynarodowy  jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na pracowników znających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach umiędzynarodowienia (w tym integracji europejskiej) i potrafiących działać jednocześnie współpracując i konkurując z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Biznes międzynarodowy jest specjalnością przeznaczoną dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych i poszukują praktycznych umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Celem specjalności jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu biznesu międzynarodowego oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności biznesowej na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym. Na tej specjalności przygotujemy  do pracy w międzynarodowych korporacjach, firmach współpracujących na rynkach międzynarodowych czy urzędach współpracujących z zagranicą .
 

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

pracownik w międzynarodowych firmach produkcyjnych

pracownik w firmach handlowych

pracownik w usługach finansowych i kapitałowych

menedżer w projektach międzynarodowych

pracownik organizacji pozarządowych pożytku publicznego

przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą

Opinie studentów i absolwentów

Dawno marzyłam o studiowaniu poza granicami swego kraju i teraz mam taką możliwość, aby otrzymać europejski dyplom. Studiuję za darmo w ramach Programu Unijnego ” BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP„. Studia są prowadzone w języku polskim. Na pierwszym roku studiów Uczelnia prowadzi zajęcia z języka  polskiego dla obcokrajowców, co ułatwia naukę w obcym języku. Oprócz polskiego uczymy się angielskiego i można jeszcze dodatkowo wybrać język hiszpański lub niemiecki. Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+, co daje dodatkową możliwość studentom wyjechać do innego kraju w celu otrzymania nowego doświadczenia oraz nabycia wymaganej praktyki po ukończeniu studiów. Jestem zadowolona ze swego kierunku i z wiedzy, którą otrzymuję na AWP. Wykładowcy są przyjemni, zawsze odpowiadają na pytania i pomagają w różnych kwestiach. Polecam Akademię Wincentego Pola, gdzie można nie tylko studiować ,a również nawiązać wieloletnie przyjaźnie.

Yana Khachaturova
studentka

Studiuję w AWP na kierunku Ekonomia o specjalności Biznes międzynarodowy w ramach Projektu Unijnego” BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP”. Nauka jest całkowicie za darmo.
Obecnie jestem już na trzecim roku i muszę przyznać, że ani egzaminy ani zaliczenia nie sprawiały mi do tej pory większego problemu. Bardzo dobrzy wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniają tematy. Jeżeli czegoś nie zrozumieliśmy , zawsze wykładowca próbował nam to lepiej wyjaśnić. W szkole panuje bardzo miła atmosfera. Uważam, że AWP proponuje bardzo dobre warunki zarówno do nauki, jak i do praktyk zawodowych nie tylko na terenie Polski, ale też zagranicą, w krajach UE i pozaeuropejskich. Akademia Wincentego Pola jest w moim odczuciu jedną z najlepszych szkół wyższych w Lublinie!

Olena Sherstiuk
studentka
Skip to content