plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Kosmetologia (IIst)

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
 • Uzyskany tytuł: magister
 • ECTS: 120
 • Profil: praktyczny
 • Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
 • Dyscypliny: nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne, nauki farmaceutyczne
 • Poziom PRK : 7
 • Język wykładowy: – polski – angielski
 • Folder reklamowy – pobierz

Główną koncepcją kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunku Kosmetologia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, którzy będą posiadać pogłębioną merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej kosmetologii, umożliwiającą im wykonywanie zaawansowanych zabiegów kosmetycznych, dokonywanie właściwego wyboru kosmetyków, wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną.

Studiuj kosmetologię w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia II stopnia (magisterskie)

Kosmetologia

Program kształcenia składa się z podstaw teoretycznych, obejmujących szereg przedmiotów z dyscyplin naukowych, takich jak nauki o zdrowiu, nauki medyczne i nauki farmaceutyczne oraz przedmiotów typowo praktycznych. W planie kształcenia znajdują się przedmioty medyczne, takie jak: anatomia ze szczególnym uwzględnieniem głowy, szyi i kończyny dolnej, onkologia skóry, endokrynologia, elementy alergologii, farmakologii czy trychologii. Pozwolą one nabyć i pogłębić wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ciała ludzkiego w zdrowiu i chorobie, będąc dobrą podstawą do wykonywania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych.

Program nacelowany jest jednak na doskonalenie i pogłębianie praktycznych umiejętności przez studenta, które pozwolą  doskonalić umiejętności diagnozowania stanu skóry, rozróżniania defektów skórnych, planować i przeprowadzać zabiegi kosmetyczne  w tym zaawansowane terapie z użyciem nowoczesnej aparatury kosmetologicznej i właściwie dobranych kosmetyków. W programie znajdą się m.in. zajęcia z kosmetologii estetycznej i anty aging, trychologii, ortopodologii i pracowni kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

WYRÓŻNIA NAS:

 • program kształcenia z dużą liczbą zajęć praktycznych, zapewniających zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy każdego kosmetologa
 • małe grupy na zajęciach praktycznych, umożliwiające pracę w parach
 • dobra współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (organizacja kursów i szkoleń kosmetycznych)
 • ciekawy program i rzetelni nauczyciele akademiccy, w tym praktycy z wieloletnim stażem

Sylwetka Absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Kosmetologia (II stopień) powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii, potrzebną do:

Zorganizowania, urządzenia, wyposażenia i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi, chroniąc siebie i klientów przed chorobami ogólnoustrojowymi oraz chorobami z manifestacją skórną.

Diagnozowania stanu skóry i przydatków skórnych, identyfikując błędy i zaniedbania w pielęgnacji skóry.

Przeprowadzenia wywiadu kosmetycznego, a także wstępnego wywiadu alergologicznego i udokumentowania swoich działań.

Właściwego zaplanowania i wykonania terapii kosmetycznych, w tym pielęgnacyjnych, upiększających i estetycznych, w zależności od występującego problemu, uwzględniając wskazania, przeciwwskazania, rodzaj skóry oraz wiek klienta.

Poprawnego zaplanowania i wykonania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych dotyczących głowy, szyi, ciała oraz kończyn, uwzględniając wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu, potrzeby klienta, rodzaj skóry.

Prawidłowego odczytywania składu kosmetyków

Kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków.

Ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, alergologiem, onkologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Doboru i posługiwania się aparaturą kosmetologiczną, w tym sprzętem specjalistycznym, zachowując zasady BHP i PPOŻ.

 Konserwacji i zabezpieczenia narzędzi, aparatury i urządzeń po wykonaniu zabiegu.

Udzielania porad w zakresie kolorystyki, rodzaju makijażu, stylizacji i sposobów kształtowania sylwetki, służących poprawie wyglądu klienta oraz projektowania i wykonania stylizacji w zależności od budowy ciała, typu urody, wieku i okoliczności.

Prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie chorób skóry i chorób cywilizacyjnych, pełniąc funkcje „edukatora” promującego zdrowy styl życia i dbałość o pielęgnację ciała i urody.

Nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami
oraz zapewnienia im odpowiedniego komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.

Umiejętności szkolenia personelu.

Doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy oraz uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych, sympozjach i kongresach.

Tworzenia pisemnych prac teoretycznych, jak również prac badawczych, wykorzystując znajomość piśmiennictwa polskojęzycznego i światowego, znajomość programów komputerowych oraz podstaw statystyki, przedstawiając pracę w oparciu o własne przemyślenia, używając specjalistycznej terminologii kosmetologicznej.

Podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Realizowania etyki zawodowej w działalności kosmetycznej.

 

Opinie studentów i absolwentów

Po zakończeniu studiów licencjackich z kosmetologii na AWP (Dawniej:WSSP) wiedziałam, że swoją naukę na studiach magisterskich będę kontynuować tylko na tej uczelni. Panuje tutaj przyjazna atmosfera, wykładowcy w przystępny sposób przekazują dużą dawkę wiedzy, a przede wszystkim Uczelnia w dużym stopniu stawia na zajęcia praktyczne – co jest bardzo ważne w zawodzie kosmetologa. Studiowanie Kosmetologii na AWP (Dawniej:WSSP) było moim najlepszym wyborem.
Kamila Kowalczyk
studentka
Skip to content