plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS
październik 2017

Month

W związku ze Świętem Wszystkich Świętych decyzją Rektora w dniu 31.10.2017 od godziny 13.00 obowiązują godziny rektorskie.
Read More
From 25th to 27th October 2017 we had the pleasure to host at our University lecturers from Istanbul Medipol University – Prof. Candan Algun, PT, PhD, Assist. Prof. Devrim Tarakci, PT, PhD and Farzin Hajebrahimi PT, MSc. During their stay the guests met University and Faculty Authorities and discussed with them joint scientific projects. Lecturers...
Read More
W dniach 25-27.10.2017 z przyjemnością gościliśmy w naszej uczelni wykładowców z Istanbul Medipol University – Prof. Candan Algun, PT, PhD, Assist. Prof. Devrim Tarakci, PT, PhD oraz Farzin Hajebrahimi PT, MSc. W czasie pobytu goście spotkali się z Władzami Uczelni i Wydziału, podczas których podjęte zostały rozmowy dotyczące wspólnych projektów naukowych. Wykładowcy podzielili się swoją...
Read More
Dear  Students, We invite you to the lectures of prof. Purshottam Das Gupta from Gujarat University, Ahmedabad, Gujarat, India. 25.10.2017, 12:30, VPU room no 83 ,,Please follow the clock within you”  
Read More
Serdecznie zapraszamywszystkich zainteresowanych studentów na wykład ,,Please follow the clock within you”  prof. Purshottam Das Gupta z Gujarat University, Ahmedabad, Gujarat, Indie. Wykład odbędzie się  25.10.2017 o godz. 12.30 w naszej Uczelni (sala nr 83).
Read More
Informujemy, że pierwsze zajęcia na następujących kierunkach studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Zarządzanie oświatą, BHP, Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, Logistyka i spedycja dla nauczycieli odbędą się w dniu 14.10.2017 r. o godz. 10:00
Read More
W dniu 28.08.2017 dr med. Krzysztof Metera, prof. WSSP uczestniczył w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w jubileuszu 100lecia urodzin prof. Marii Goncerzewicz, wieloletniego dyrektora tego Instytutu. Dr Krzysztof Metera, prof. WSSP, pierwszy Kierownik Ośrodka Rehabilitacji CZD wyraził podziękowania Pani Dyrektor za stworzenie świetnych warunków, które umożliwiły powołanie Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania (Peto) i...
Read More
On 28th August 2017, Krzysztof Metera, MD, Ph.D., prof. VPU, visited the Children’s Memorial Health Institute in Warsaw, where he took part in the 100th birthday celebration of Prof. Maria Goncerzewicz, a longtime director of that Institute. Krzysztof Metera, MD, Ph.D., the first Head of the Rehabilitation Centre of the Children’s Memorial Health Institute, expressed...
Read More

Najnowsze komentarze

Skip to content