plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pielęgniarstwo (IIst)

Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
  • Uzyskany tytuł: magister
  • ECTS: 120
  • Profil: praktyczny
  • Język wykładowy: – polski – angielski
  • Folder reklamowy – pobierz

Studiuj pielęgniarstwo w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia II stopnia (magisterskie)

Pielęgniarstwo

Studia II-go stopnia o kierunku pielęgniarstwo w naszej Uczelni to wyjście naprzeciw potrzebom przyszłej populacji, a dokładniej prognozom demograficznym, według których 1/6 ogółu mieszkańców całego świata to osoby powyżej 60-go roku życia, potrzebujące wysoko wyspecjalizowanych kadr zapewniających opiekę.  Zawód pielęgniarki/pielęgniarza należy do zawodów zaufania społecznego. Jest to kierunek stworzony dla osób chcących pomagać innym, a na dobrze wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską jest stale duże zapotrzebowanie.

Na studiach magisterskich o kierunku pielęgniarstwo studenci poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece  pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej oraz metodologii badań. Absolwent studiów magisterskich posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

Ponadto studia na kierunku pielęgniarstwo posiadają profil praktyczny, a nacisk kładziony jest nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego oraz psychologii i socjologii.
Ważnym obszarem aktywności pielęgniarskiej jest profilaktyka prozdrowotna. Stąd istotną częścią programu kształcenia jest promocja zdrowia – kształcenie w zakresie promowania zdrowia,  jego zachowania i zapobiegania chorobom.

Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa daje szerokie możliwości zatrudnienia  w szpitalach i innych podmiotach leczniczych.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

Skip to content