plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

DOKUMENTY

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Dokumenty potrzebne do zapisu:

⍈ wypełniony formularz podania do rektora – do pobrania:

⍈ oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

⍈ kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

⍈ zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydat wypełnia samodzielnie.
W Lublinie badania wraz z aktualnym ubezpieczeniem  zdrowotnym można wykonać bezpłatnie w:‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 tel. /81/ 533-00-34‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Filia nr 2 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 38 tel. /81/ 532 -72

⍈ 2 aktualne kolorowe fotografie

o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

Studia II stopnia - magisterskie

Dokumenty potrzebne do zapisu:

⍈ wypełniony formularz podania do rektora – do pobrania:

⍈ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu

⍈ oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

⍈ zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydat wypełnia samodzielnie.
W Lublinie badania wraz z aktualnym ubezpieczeniem  zdrowotnym można wykonać bezpłatnie w:‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 tel. /81/ 533-00-34‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Filia nr 2 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 38 tel. /81/ 532 -72

⍈ 2 aktualne kolorowe fotografie

o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

Studia podyplomowe

Dokumenty potrzebne do zapisu:

⍈ wypełniony formularz podania do rektora – do pobrania:

⍈ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

⍈ zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu / tylko kandydaci na kierunek Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii – skierowanie do pobrania w Biurze Rekrutacji‏‎

⍈ 1 aktualna kolorowa fotografia

o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYBRANE KIERUNKI STUDIÓW TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU.

Biuro Rekrutacji

(pon-sob 8:00 - 16:00) ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Referent ds. rekrutacji:
Marzena Kuwałek-Barszcz

Telefon:
+48 81 448 08 20

E-mail:
rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(wtorek– sobota)

___________

Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne
Yana Khachaturova

Telefon:
+48 81 448 08 20
+48 665 500 504
(Viber,WhatsApp,Telegram)

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – piątek)

Terminy Rekrutacji

Semestr Zimowy
(studia od października/2023)
od 1 marca 2023 do 30 września 2023

Semestr Letni
(studia od marca 2024)
Od 15 listopada 2023 do 31 stycznia 2024

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

    Skip to content