plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

DOKUMENTY

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Dokumenty potrzebne do zapisu:

⍈ wypełniony formularz podania do rektora – do pobrania:

⍈ oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

⍈ kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

⍈ zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydat wypełnia samodzielnie.
W Lublinie badania wraz z aktualnym ubezpieczeniem  zdrowotnym można wykonać bezpłatnie w:‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 tel. /81/ 533-00-34‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Filia nr 2 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 38 tel. /81/ 532 -72

⍈ 2 aktualne kolorowe fotografie

o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

Studia II stopnia - magisterskie

Dokumenty potrzebne do zapisu:

⍈ wypełniony formularz podania do rektora – do pobrania:

⍈ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu

⍈ oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

⍈ zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydat wypełnia samodzielnie.
W Lublinie badania wraz z aktualnym ubezpieczeniem  zdrowotnym można wykonać bezpłatnie w:‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 tel. /81/ 533-00-34‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Filia nr 2 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 38 tel. /81/ 532 -72

⍈ 2 aktualne kolorowe fotografie

o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

Studia podyplomowe

Dokumenty potrzebne do zapisu:

⍈ wypełniony formularz podania do rektora – do pobrania:

⍈ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

⍈ zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu / tylko kandydaci na kierunek Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii – skierowanie do pobrania w Biurze Rekrutacji‏‎

⍈ 1 aktualna kolorowa fotografia

o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu)

Biuro Rekrutacji

(pon-sob 8:00 - 16:00) ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Referent ds. rekrutacji na studia polskojęzyczne
mgr Agnieszka Lipowska-Kura

Telefon:
+48 81 448 08 20

E-mail:
rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(wtorek– sobota)

___________

Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne
mgr Andrzej Borowik 
(Informacja w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim)

Telefon:
+48 81 448 08 20
+48 665 500 504
(Viber,WhatsApp,Telegram)

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – piątek)

Terminy Rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Semestr Zimowy
(studia od października 2024 r.)
od 4 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Semestr Letni
(studia od marca 2025 r.)
od 15 listopada 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

    Skip to content