plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Położnictwo

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • ECTS: 180
 • Profil: praktyczny
 • Dyscypliny: nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne, nauki farmaceutyczne
 • Poziom PRK : 6
 • Język wykładowy: – polski – angielski
 • Folder reklamowy – pobierz

Studiuj położnictwo w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia I stopnia (licencjackie)

Położnictwo

Położnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin medycyny.
Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych, a w szczególności: medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

Położna/położny to zawód szczególnego zaufania społecznego, zawód gdzie obok wiedzy, umiejętności i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie. Położne/położni powinny charakteryzować się: poczuciem odpowiedzialności, rzetelnością, sumiennością, umiejętnością nawiązywania kontaktów, zdolnością podejmowania decyzji, a w postawach wobec drugiego człowieka poszanowaniem godności osoby ludzkiej, cierpliwością, troskliwością, opiekuńczością, życzliwością i bezinteresownością oraz gotowością do ustawicznego kształcenia się.

Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia o tym profilu.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

 • na oddziałach położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, patologii ciąży
 • przychodniach specjalistycznych
 • szkołach rodzenia
 • ośrodkach laboratoryjnych
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych jako nauczyciel lub wykładowca w placówkach oświaty

Aby w pełni realizować się w zawodzie, potrzeba podstawowej wiedzy lekarskiej. Przedmioty, jakie realizuje się w łamach położnictwa, to:

anatomia
fizjologia
patologia
embriologia
badanie fizykalne
biochemia i biofizyka
genetyka
mikrobiologia i parazytologia
zdrowie publiczne
farmakologia
radiologia
psychologia
socjologia
pedagogika
prawo
filozofia i etyka zawodu położnej
opieka położnicza
techniki położnicze i prowadzenie porodu
promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
podstawowa opieka zdrowotna
diagnostyka w położnictwie i ginekologii
położnictwo i opieka położnicza
ginekologia i opieka ginekologiczna

Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i zagranicą. Absolwent kierunku położnictwo uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, a dyplom ukończenia studiów uprawnia do uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

W Polsce nieustannie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę medyczną. Osoby, kończące studia na kierunku położnictwo nie powinny się martwić o zatrudnienie, ponieważ wciąż otwierają się dla nich nowe i atrakcyjne miejsca pracy, nie tylko na arenie lokalnej, ale także i międzynarodowej.

Po zakończeniu studiów położna jest wykwalifikowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej, obejmującej przygotowanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowania jej prawidłowego przebiegu i przyjmowanie porodu.

Jeśli czujesz że Twoim powołaniem jest położnictwo – zapisz się na studia na tym kierunku na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Na naszej uczelni zdobędziesz wszechstronne wykształcenie oraz nabędziesz kompetencje, dzięki którym zyskasz pełne kwalifikacje w zawodzie położnej/położnego.

Skip to content