plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Ekonomia – Studia Licencjackie

Wydział Nauk Społecznych

 • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • ECTS: 180
 • Język wykładowy: – polski – angielski
 • Folder reklamowy – pobierz

Studiuj ekonomię w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia I stopnia (licencjackie)

Ekonomia

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym.

Uruchomienie nowego kierunku z dwiema specjalnościami jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy i potrzeby kształcenia wśród studentów.

 
 • Ekonomia menedżerska – współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności  ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można podjąć pracę w następujących instytucjach:
  –  stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
  – korporacje międzynarodowe,
  – działy finansowe i operacyjne,
  – jako analityk finansowy, analityk rynków,
  – administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
  – organizacje pozarządowe,
  – firmy konsultingowe.
 
 • Biznes międzynarodowy – specjalność ta zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent studiów ekonomicznych musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany do pracy:
  – w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  – pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności;
  – prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim
  – do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.
 

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym
 • praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych
 • praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.
 

Opinie studentów i absolwentów

Dawno marzyłam o studiowaniu poza granicami swego kraju i teraz mam taką możliwość, aby otrzymać europejski dyplom. Studiuję za darmo w ramach Programu Unijnego ” BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP„. Studia są prowadzone w języku polskim. Na pierwszym roku studiów Uczelnia prowadzi zajęcia z języka  polskiego dla obcokrajowców, co ułatwia naukę w obcym języku. Oprócz polskiego uczymy się angielskiego i można jeszcze dodatkowo wybrać język hiszpański lub niemiecki. Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+, co daje dodatkową możliwość studentom wyjechać do innego kraju w celu otrzymania nowego doświadczenia oraz nabycia wymaganej praktyki po ukończeniu studiów. Jestem zadowolona ze swego kierunku i z wiedzy, którą otrzymuję na AWP. Wykładowcy są przyjemni, zawsze odpowiadają na pytania i pomagają w różnych kwestiach. Polecam Akademię Wincentego Pola, gdzie można nie tylko studiować ,a również nawiązać wieloletnie przyjaźnie.

Yana Khachaturova
studentka

Studiuję w AWP na kierunku Ekonomia o specjalności Biznes międzynarodowy w ramach Projektu Unijnego” BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP”. Nauka jest całkowicie za darmo.
Obecnie jestem już na trzecim roku i muszę przyznać, że ani egzaminy ani zaliczenia nie sprawiały mi do tej pory większego problemu. Bardzo dobrzy wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniają tematy. Jeżeli czegoś nie zrozumieliśmy , zawsze wykładowca próbował nam to lepiej wyjaśnić. W szkole panuje bardzo miła atmosfera. Uważam, że AWP proponuje bardzo dobre warunki zarówno do nauki, jak i do praktyk zawodowych nie tylko na terenie Polski, ale też zagranicą, w krajach UE i pozaeuropejskich. Akademia Wincentego Pola jest w moim odczuciu jedną z najlepszych szkół wyższych w Lublinie!

Olena Sherstiuk
studentka
Skip to content