plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technologiczna "Nowoczesne Trendy w Branży HoReCa 2024"Lublin 16-17 kwietnia 2024

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z szeroko rozumianą branżą HoReCa.
Konferencja jest skierowana do profesjonalistów z branży HoReCa; pracowników naukowych z zakresu hotelarstwa, obsługi ruchu turystycznego, marketingu branży HoReCa, cateringu i gastronomii. Uczestnikami Konferencji będą osoby zarządzające z branży HoReCa, nauczyciele szkół branżowych i średnich oraz studenci kierunków studiów branży HoReCa

Sekcje naukowe konferencji:

1. Cyfryzacja w branży HoReCa
2. Usługi cateringowe w ramach racjonalnego żywienia
3. Zarządzanie i organizacja w branży hotelarskiej
4. Zarządzanie i organizacja w branży gastronomicznej
5. Zarządzanie i organizacja w branży cateringowej
6. Jakość i bezpieczeństwo żywności
7. Nowoczesne trendy w gastronomii
8. Globalizacja w rynku HoReCa

Ramowy program Konferencji;

Dzień I
16 kwiecień 2024 wtorek
10:30 – Uroczyste otwarcie Konferencji
10:45 – Wykład Inauguracyjny
prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski – Kierunki rozwoju współczesnej gastronomii
11:00 – Obrady w sekcjach
12:30 – Przerwa obiadowa
13:00 – Pokaz kulinarny techniki sous vide
13:30 – Obrady w sekcjach
16:00 – Przerwa kawowa
16:30 – Obrady w sekcjach
18:00 – Zakończenie obrad
20:00 – Uroczysta kolacja
Dzień II
17 kwiecień 2024 środa
10:00 – Obrady w sekcjach
12:00 – Przerwa obiadowa
12:00 – Pokaz kulinarny – EcoTrendy- Jadalne chwasty na talerzu
13:00 – Obrady w sekcjach
14:00 – Przerwa kawowa
14:30 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Wydarzenia towarzyszące;

17 kwiecień 2024 środa
10:00 – wycieczka do architektonicznej perły Lubelszczyzny Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
W programie zwiedzanie winnicy z degustacją produktów regionalnych

Terminy organizacyjne;

1. 10 luty 2024 – zgłoszenie uczestnictwa.
Koszty uczestnictwa bez noclegów 670,00 zł brutto za 1 osobę
2. 10 luty 2024 – zgłoszenie uczestnictwa.
Pierwszy termin wpłat udziału w Konferencji w kwocie 990,00 zł brutto za 1 osobę
3. 5 marca 2024 – uzupełnienie zgłoszeń uczestnictwa.
Drugi termin wpłat udziału w Konferencji w kwocie 1090,00 zł brutto za 1 osobę
4. 29 luty 2024 – przesłanie streszczeń wystąpień, prelekcji, wykładów, prac naukowych
5. 25 marzec – Trzeci termin wpłat udziału w Konferencji w kwocie 1190,00 zł brutto za 1 osobę

Koszty uczestnictwa w Konferencji;
1. Nowa oferta dla Studentów oraz osób z tzw. biernym uczestnictwem lub uczestnictwem on-line 150,00 z/1 osobę
Koszty biernego/on-line uczestnictwa obejmują;
– materiały konferencyjne
– druk streszczeń wystąpień, prelekcji, wykładów, prac naukowych
– bezpłatny druk recenzowanych prac naukowych w Zeszytach Naukowych AWP (tłumaczenia płatne dodatkowo)

. Koszty aktywnego uczestnictwa obejmują;
– materiały konferencyjne
– druk streszczeń wystąpień, prelekcji, wykładów, prac naukowych
– bezpłatny druk recenzowanych prac naukowych w Zeszytach Naukowych AWP (tłumaczenia płatne dodatkowo)
– nocleg w pokoju dwuosobowym z 16 na 17 kwietnia 2024 r. (zmiana standardu pokoju oraz dodatkowe terminy noclegów wymagają dodatkowej opłaty)
– całodniowy serwis kawowy oraz serwis obiadowy
– udział w uroczystej kolacji
– transport z/do hotelu

Koszty dodatkowe;
– wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą połączona ze zwiedzaniem winnicy z degustacją produktów regionalnych – opłata 100,00 zł/1 osobę

Koszty noclegów;

– w pokoju dwuosobowym 300,00 zł/brutto doba
Cena zawiera śniadanie, parking oraz wstęp na siłownię

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz rozpowszechniania informacji o jej planowaniu.

Formularz zgłoszeniowy

IV Konferencja Międzynarodowa „ Współczesne formy turystyki i rekreacji”Lublin 10-11.10.2018 (w Polsce)

Organizatorzy:

Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka, Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Lwowskie Wojewódzkie Władze Administracyjne, Instytut Regionalnych Osiągnięć NAN Ukrainy, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie

Sekcje naukowe konferencji:

Sekcja A: Współczesne formy turystyki i rekreacji
Sekcja B: Historia Turystyki
Sekcja C: Aktualne problemy krajoznawstwa i turystyki międzynarodowej
Sekcja D: Ekonomiczne problemy w turystyce
Sekcja E: Organizacja i ekonomika biznesu hotelarsko-restauracyjnego
Sekcja F: Geoprzestrzenne aspekty działalności turystycznej
Sekcja G: Turystyczne krajoznawstwo

Języki używane na konferencji:

ukraiński, angielski, niemiecki, polski.

Ważne daty:

rejestracja ankiet uczestników, teksty referatów i opłaty za uczestnictwo w konferencji – do 10.09.2018r.

Kolejne informacje o konferencji oraz szczegółowy program – 11.09.2018r.

W ramach konferencji w Polsce planuje się obrady sekcyjne w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie a na Ukrainie we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franka. Planowana jest także w dniach 13-14.10.2018 r. wycieczka w Ukraińskie Karpaty (Skolski Beskid, wieś Uricz, forteca Tustań, rezerwat Światosław i inne).

Uczestnicy konferencji z Polski rozpoczną obrady sekcji A w dniu 10.10.2018 r. w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. W dniu następnym po noclegu w Lublinie nastąpi wyjazd autokarem do Lwowa i zakwaterowanie w hotelu Uniwersytetu Lwowskiego (śniadanie indywidualnie w pobliskim barze). Noclegi w Lublinie (10/11 .10.2018) oraz we Lwowie (11/12.10.2018 r) i dla biorących udział w wycieczce w (12/13.10.2018) uczestnicy konferencji z Polski opłacają indywidualnie. W ramach opłaty konferencyjnej 800 grn dla organizatorów zapewnione są na Ukrainie publikacje wystąpień, materiały informacyjne, program konferencji, kawa, obiad, kolacja, obsługa wycieczkowa, nocleg (13/14.10.2018) i wyżywienie podczas wycieczki naukowej. Pozostali uczestnicy ze strony organizatorów tzw. zaoczni publikujący tylko tezy wystąpień , nie biorący udziału w wycieczce płacą 150 grn. Wszyscy inni nie reprezentujący stron organizatorów płacą odpowiednio 30 $ (zaoczni) oraz biorący udział w wycieczce 100$.

W ramach konferencji planuje się publikację materiałów konferencyjnych w pracy zbiorowej „Geografia i Turyzm” (Katedra krajoznawstwa i turystyki geograficznego fakultetu KNY im. T.Szewczenki w Kijowie) lub (do wyboru) w języku angielskim w „Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science” (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie).

Ankieta personalna uczestnika konferencji:

Nazwisko:
Imiona:
Stopień naukowy:
Stopień służbowy:
Organizacja:
Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Sekcja konferencji:
Sposób prezentacji (plenarna, sekcyjna):
Nazwa referatu:
Uczestnictwo w konferencji:
– zaoczne
– osobiste

Ankietę oraz streszczenie referatu należy wysłać drogą elektroniczną na adres organizatorów

Adres Komitetu Organizacyjnego:

79000, m.Lviw
Bulwar Doroszenki, 41, kim. 4.
Lviwskij Nacjonalnyj Uniwersytet imieni Ivana Franka
Kadniczanskij Dmitro Anatoliovicz, 067 494 16 75, dimakad@ukr.net
Gamkalo Michajło Zenonowicz, 067 676 39 32, hamkalo.m@gmail.com
Romaniv Pavlo Wołomidirowicz, 097 820 10 66, rpavlo2007@ukr.net

E-mail: laborant-2011@ukr.net, telefon kontaktowy we Lwowie: (032)239 46 03

Opłaty za uczestnictwo w konferencji na Ukrainie należy wysyłać na konto:

Kadniczanskij Dmitro Anatoliowicz

Kart. Rachunek 5168 7427 1474 8047 w „Privatbank”, m. Lviw, MFO 305299, EDRPOU 14360570, praznaczenia platieży: popowniennia rachunku fizycznoj osobi.

(Kopię czeku proszę przesłać pocztą elektroniczną do organizatorów).

Dla sprawnej organizacji wyjazdu uczestników konferencji z Polski na Ukrainę należy ankietę personalną oraz streszczenie referatu wraz z nr ważnego paszportu i dowodem opłaty za transport przesłać drogą elektroniczną na e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl

Opłata za transport do Lwowa i z powrotem oraz za obiad w dniu 11.10.2018 wynosi 200 zł., które należy przekazać na konto WSSP: 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 (Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie).

Komunikat nr 1

 

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Geografia, Ekonomika i Turystyka; osiągnięcia narodowe i międzynarodowe”Lwów, 12-14.10.2018 (na Ukrainie)

Organizatorzy:

Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka, Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Lwowskie Wojewódzkie Władze Administracyjne, Instytut Regionalnych Osiągnięć NAN Ukrainy, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie

Sekcje naukowe konferencji:

Sekcja A: Współczesne formy turystyki i rekreacji
Sekcja B: Historia Turystyki
Sekcja C: Aktualne problemy krajoznawstwa i turystyki międzynarodowej
Sekcja D: Ekonomiczne problemy w turystyce
Sekcja E: Organizacja i ekonomika biznesu hotelarsko-restauracyjnego
Sekcja F: Geoprzestrzenne aspekty działalności turystycznej
Sekcja G: Turystyczne krajoznawstwo

Języki używane na konferencji:

ukraiński, angielski, niemiecki, polski.

Ważne daty:

rejestracja ankiet uczestników, teksty referatów i opłaty za uczestnictwo w konferencji – do 10.09.2018r.

Kolejne informacje o konferencji oraz szczegółowy program – 11.09.2018r.

W ramach konferencji w Polsce planuje się obrady sekcyjne w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie a na Ukrainie we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franka. Planowana jest także w dniach 13-14.10.2018 r. wycieczka w Ukraińskie Karpaty (Skolski Beskid, wieś Uricz, forteca Tustań, rezerwat Światosław i inne).

Uczestnicy konferencji z Polski rozpoczną obrady sekcji A w dniu 10.10.2018 r. w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. W dniu następnym po noclegu w Lublinie nastąpi wyjazd autokarem do Lwowa i zakwaterowanie w hotelu Uniwersytetu Lwowskiego (śniadanie indywidualnie w pobliskim barze). Noclegi w Lublinie (10/11 .10.2018) oraz we Lwowie (11/12.10.2018 r) i dla biorących udział w wycieczce w (12/13.10.2018) uczestnicy konferencji z Polski opłacają indywidualnie. W ramach opłaty konferencyjnej 800 grn dla organizatorów zapewnione są na Ukrainie publikacje wystąpień, materiały informacyjne, program konferencji, kawa, obiad, kolacja, obsługa wycieczkowa, nocleg (13/14.10.2018) i wyżywienie podczas wycieczki naukowej. Pozostali uczestnicy ze strony organizatorów tzw. zaoczni publikujący tylko tezy wystąpień , nie biorący udziału w wycieczce płacą 150 grn. Wszyscy inni nie reprezentujący stron organizatorów płacą odpowiednio 30 $ (zaoczni) oraz biorący udział w wycieczce 100$.

W ramach konferencji planuje się publikację materiałów konferencyjnych w pracy zbiorowej „Geografia i Turyzm” (Katedra krajoznawstwa i turystyki geograficznego fakultetu KNY im. T.Szewczenki w Kijowie) lub (do wyboru) w języku angielskim w „Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science” (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie).

Ankieta personalna uczestnika konferencji:

Nazwisko:
Imiona:
Stopień naukowy:
Stopień służbowy:
Organizacja:
Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Sekcja konferencji:
Sposób prezentacji (plenarna, sekcyjna):
Nazwa referatu:
Uczestnictwo w konferencji:
– zaoczne
– osobiste

Ankietę oraz streszczenie referatu należy wysłać drogą elektroniczną na adres organizatorów

Adres Komitetu Organizacyjnego:

79000, m.Lviw
Bulwar Doroszenki, 41, kim. 4.
Lviwskij Nacjonalnyj Uniwersytet imieni Ivana Franka
Kadniczanskij Dmitro Anatoliovicz, 067 494 16 75, dimakad@ukr.net
Gamkalo Michajło Zenonowicz, 067 676 39 32, hamkalo.m@gmail.com
Romaniv Pavlo Wołomidirowicz, 097 820 10 66, rpavlo2007@ukr.net

E-mail: laborant-2011@ukr.net, telefon kontaktowy we Lwowie: (032)239 46 03

Opłaty za uczestnictwo w konferencji na Ukrainie należy wysyłać na konto:

Kadniczanskij Dmitro Anatoliowicz

Kart. Rachunek 5168 7427 1474 8047 w „Privatbank”, m. Lviw, MFO 305299, EDRPOU 14360570, praznaczenia platieży: popowniennia rachunku fizycznoj osobi.

(Kopię czeku proszę przesłać pocztą elektroniczną do organizatorów).

Dla sprawnej organizacji wyjazdu uczestników konferencji z Polski na Ukrainę należy ankietę personalną oraz streszczenie referatu wraz z nr ważnego paszportu i dowodem opłaty za transport przesłać drogą elektroniczną na e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl

Opłata za transport do Lwowa i z powrotem oraz za obiad w dniu 11.10.2018 wynosi 200 zł., które należy przekazać na konto WSSP: 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 (Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie).

Komunikat nr 1

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i UkrainyLublin – Lwów 20 – 21 – 22. 10.2016

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Katedra Turyzmu Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problemom transgranicznej gospodarki turystycznej i jej rozwojowi.

Celem konferencji jest ukazanie nadbużańskiego potencjału turystycznego po obu stronach granicy, jego zasobów, bogactwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego a także nowych możliwości współpracy transgranicznej w zakresie ruchu turystycznego, wspierania rozwoju turystyki transgranicznej w obszarze europejskim. Zgłoszenie uczestnictwa oraz zgłoszenie referatu stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Komunikat nr 1
Kwestionariusz uczestnictwa – okres przesyłania zgłoszeń przedłużony do 20.09.2016
Formularz zgłoszenia referatu

Konferencja "Diagnostyka w Kulturze Fizycznej"24 Maj 2016, Lublin

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego, WSSP w Lublinie
zaprasza na konferencję naukową
Diagnostyka w Kulturze Fizycznej

Celem konferencji jest przegląd badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz integracja badań w obszarze aktywności fizycznej i sprawności fizycznej. Do czynnego udziału zapraszamy nauczycieli akademickich, lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów od spraw żywienia, liderów aktywności fizycznej, a także wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowego stylu życia oraz prewencji i terapii ruchowej.

Termin:

24 Maj 2016, godz. 10.00 – 14.00

Miejsce:

Obiekty Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, ul. Choiny 2

Organizator:

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego, WSSP w Lublinie

Udział konferencji jest bezpłatny

Informujemy, że w związku z niską frekwencją zgłoszeń na konferencję „Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce” planowaną w dniach 07 – 08 kwietnia 2016 konferencja zostaje odwołana.

Skip to content