plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Stypendia Socjalne

Uczelniana  Komisja Stypendialna informuje, że wszystkie złożone w terminie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze  letnim roku akademickiego 2019/2020 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Skip to content