plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Stypendia dla studentów

Informujemy, że zakończyła prace Uczelniana Komisja Stypendialna. Przyznano stypendia rektorskie, socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendia rektorskie zostały już przelane na konta studentów, pozostałe będą sukcesywnie przekazywane do końca bieżącego tygodnia .

 

Studentów, którzy nie posiadają wpisu na semestr letni informujemy, że wskutek złagodzenia zasad regulaminowych powinni wystąpić do dziekanów o warunkowy wpis na semestr wyższy pomimo nieuzyskania pozytywnych ocen z więcej niż 2 przedmiotów. Wpisanie na semestr wyższy jest ustawowym warunkiem otrzymania stypendium z funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Skip to content