plukREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

ZNIŻKI I BONIFIKATY

Uwaga!

Na rok akademicki 2023/2024 (semestr zimowy) obowiązują następujące zniżki i bonifikaty dla kandydatów na studia oraz studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .
*Aktualne zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych obowiązujące na rok akademicki 2023/2024 są przedstawione na stronie studiów podyplomowych.

⍈ Zapisz się do 31 lipca 2023 r. (Polacy i cudzoziemcy)

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim, którzy zapiszą się do 31 lipca 2023 r. i wpłacą opłatę rekrutacyjną uzyskają bonifikatę w czesnym za studia w wysokości opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i bezzwrotna.)

⍈ Bezpłatny II semestr studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (Polacy, cudzoziemcy z Kartą Polaka)

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 otrzymują bonifikatę w wysokości czesnego za II semestr studiów.

⍈ Zniżka rodzinna (Polacy, cudzoziemcy z Kartą Polaka)

Studenci, którzy studiują jednocześnie (równolegle) na studiach I , II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jeśli pozostają wobec siebie w stosunku pokrewieństwa (rodzice i dzieci, rodzeństwo, w związku małżeńskim, otrzymują zniżkę rodzinną. Zniżka rodzinna w wysokości 20 % czesnego za I rok studiów przysługuje studentowi, który w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

⍈ Szkoły objęte umową patronacką (Polacy,cudzoziemcy)

W ramach umowy patronackiej absolwenci szkół objętych patronatem otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 10 % zniżkę w opłacie czesnego za I rok studiów. Szkoły objęte patronatem: Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

⍈ Studiuj bez barier (Polacy)

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się rozwijać? – na wszystkich kierunkach studiów otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów oraz atrakcyjne ceny na zabiegi komercyjne w Akademickim Centrum Fizjoterapii.

⍈ Twoje dzieci są też dla nas ważne (Polacy)

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne i pozostaje na Twoim utrzymaniu (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów.

⍈ Zachęć do studiowania w AWP (Polacy, cudzoziemcy)

Podobają Ci się studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie? Znasz kogoś kto chciałby studiować razem z Tobą? Zaproś znajomego do nas, pomóż w rekrutacji i otrzymaj zniżkę w czesnym. Otrzymasz zniżkę w czesnym w wysokości 10% czesnego (1 osoba, natomiast przy każdej kolejnej osobie zniżka wzrasta o 5%, czyli 15% – 2 os, 20% – 3 os., 25 % – 4 os. … itd.) za drugi semestr studiów roku akademickiego 2023/2024, jeśli osoba, która z Twojego polecenia przystąpi do naszej Uczelni i będzie kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2023/2024 co najmniej przez 1 semestr i nie będzie zalegać w opłatach.

⍈ Zniżka dla studentów studiujących równocześnie na 2 kierunkach (Polacy, cudzoziemcy)

Kandydaci przyjęci na studia w Akademię Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie na drugi kierunek studiów uzyskają bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 30% zniżki w opłacie czesnego za drugi kierunek studiów w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem. (Studia w języku angielskim zawsze stanowią pierwszy kierunek).

⍈ Zniżka dla studentów, którzy przeniosą się z innej Uczelni (Polacy, cudzoziemcy)

Studenci, którzy przeniosą się z innej Uczelni do Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej, po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej z poprzedniej uczelni albo karty przebiegu studiów.

⍈ Zniżka dla kandydatów na studia I stopnia,którzy złożą świadectwo ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem (Polacy, cudzoziemcy)

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem i wpłacą opłatę rekrutacyjną otrzymują zniżkę w wysokości 200 złotych opłaty czesnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Promocja dotyczy kandydatów na studia I stopnia.

⍈ Zniżka dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja,którzy ukończyli studia I stopnia z wysoką średnią (Polacy, cudzoziemcy)

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia II stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja z wysoką średnią ze studiów I stopnia, otrzymują zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2023/2024 według następujących kryteriów : 4,5 : 50 zł, 4,6: 100 zł, 4,7: 150 zł, 4,8: 200 zł, 4,9: 250 zł, 5,0: 300 zł,

⍈ Zniżka dla kandydatów na studia, którzy zapiszą się na studia w Dniu Urodzin (Polacy, cudzoziemcy)

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia w Dniu Urodzin dostaną zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2023/2024 w wysokości 200 zł .

Zniżki nie łączą się.

Biuro Rekrutacji

(pon-sob 8:00 - 16:00) ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Referent ds. rekrutacji na studia polskojęzyczne
mgr Agnieszka Lipowska-Kura

Telefon:
+48 81 448 08 20

E-mail:
rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(wtorek– sobota)

___________

Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne
Yana Khachaturova

Telefon:
+48 81 448 08 20
+48 577 373 716
(Viber,WhatsApp,Telegram)

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – piątek)

Terminy Rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Semestr Zimowy
(studia od października 2024 r.)
od 4 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Semestr Letni
(studia od marca 2025 r.)
od 15 listopada 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

    Skip to content