plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Akademickie Centrum Animaloterapii WSSP im. W. Pola w Lublinie

W związku z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym, oprócz nowoczesnych terapii medycznych mających na celu poprawę, jakości funkcjonowania człowieka, coraz częściej sięga się do klasycznych metod opartych na kontakcie z przyrodę, a w szczególności zwierzęciem.

Od szeregu lat prowadzone badania, szczególnie w krajach najwyżej rozwiniętych ekonomicznie, wykazują znaczną poprawę, jakości zdrowia oraz samopoczucia w zakresie somatycznym, psychicznym i społecznym, osób mających kontakt ze zwierzętami (Allen, 1991; Serpell, 1983, 1999; Friedmann, 1990, 1991; Melson, 1990; Anderson, 1992; Anderson, Reid, Jennings, 1992; Raveis, 1993; Kidd, 1994; Nadgengast, 1997; Baun, 1998; Bernathez, 2000; Hergovich, 2002; Coren, 2003; Beetz, Ascione, 2004; Miklosi, 2012; Korczyński, Popiołek, 2013, 2014; Hare, 2014).

Celem utworzenia ACA jest propagowanie wśród studentów i słuchaczy WSSP w Lublinie animaloterapii, ukierunkowanej na aktywny kontakt ze światem przyrody, jako komplementarnej metody poprawy, jakości funkcjonowania człowieka nie tylko niepełnosprawnego. Miedzy innymi poprzez realizowanie spotkań, konferencji, kursów i studiów podyplomowych z zakresu Kynoterapii i Hipoterapii oraz prowadzenie badań naukowych nad ich skutecznością.

W zakresie studiów wyższych

Studenci kierunku „Fizjoterapia” drugiego roku studiów I stopnia lub rozpoczynający studia II stopnia mają możliwość dokonania wyboru kursu z zakresu Kynoterapii lub Hipoterapii. Po ukończeniu uzyskują dodatkowe kompetencje w postaci uprawnień do wykonywania zawodu Kynoterapeuty (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323007) lub Instruktora Hipoterapii (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323006).

Studenci kierunku „Wychowanie fizyczne” drugiego roku studiów I stopnia mają możliwość realizacji kursu z zakresu Hipoterapii. Po ukończeniu uzyskują dodatkowe kompetencje w postaci uprawnień do wykonywania zawodu Instruktor ruchu – Hipoterapeuta (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323006).

W zakresie studiów podyplomowych

Dla wszystkich zainteresowanych z poza WSSP realizacja trzy semestralnych studiów podyplomowych z Kynoterapii o oraz dwu semestralnych z Hipoterapii. Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom uprawniający do wykonywania zawodu Kynoterapeuty (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323007) lub odpowiednio Instruktora Hipoterapii (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323006).

W zakresie działalności naukowej

Prowadzenie badań nad skutecznością kynoterapii i hipoterapii w zakresie poprawy, jakości funkcjonowania osób starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz innych potrzebujących tego rodzaju terapii. Jak również efektami kynoterapii w procesach edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży.

Struktura organizacyjna

ACA – jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną Zarządzeniem Rektora i podległą bezpośrednio pod Rektora.

Kierownik

  • prof. dr hab. Mariusz Korczyński
  • tel. 501 473 480

Sekcja Kynoterapii

  • mgr Judyta Popiołek
  • tel. 504 248 941

Sekcja Hipoterapii

  • mgr Jolanta Sobstyl
  • tel. 500 004 469

Ogłoszenia

CZYM JEST HIPOTERAPIA??

JEST to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia “IUVO” poszukuje wolontariuszy do pomocy przy HIPOTERAPII. Do obowiązków wolontariusza należałoby prowadzenie konia, podczas gdy terapeuta asekuruje osobę niepełnosprawną. Przed rozpoczęciem cyklu hipoterapii dla wolontariuszy odbędzie się kurs podstawowy, podczas którego będą omówione następujące zagadnienia:

Formy hipoterapii
Schorzenia i rodzaje niepełnosprawności usprawniane hipoterapią
Jak prawidłowo przygotować konia do hipoterapii?
Prowadzenie konia
Rola wolontariusza podczas hipoterapii
Wolontariusze otrzymają dyplomy i możliwość przejażdżki na koniu- terapeucie.

Każdy, kto dysponuje wolnym czasem i chęciami jest mile widziany. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 512 298 203

Konkurs Plastyczny - Międzynarodowy Dzień Dogoterapii

Skip to content