plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Komisja bioetyczna

Skład komisji

PRZEWODNICZĄCY:
dr hab. Michał Skrzypek, prof. AWP – lekarz specjalista

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
o. dr Filip Leszek Buczyński – duchowny, psycholog kliniczny

CZŁONKOWIE:
dr Renata Domżał-Drzewicka – pielęgniarka
dr Michał Fronczek – lekarz specjalista
prof. dr hab. Tomasz Karski – lekarz specjalista
dr Marcin Mandryk – farmaceuta
dr Krzysztof Mataczyński – lekarz specjalista
dr Krzysztof Metera, prof. AWP – lekarz specjalista
dr Marian Przylepa, prof. AWP – lekarz specjalista
dr Piotr Turmiński – fizjoterapeuta
mgr Magdalena Włosek – prawnik

SEKRETARZ:
Mgr Anna Szczepaniak

Komisja Bioetyczna przy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

 • ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • tel.: 81 740 72 40
 • komisja.bioetyczna.AWP@pol.edu.pl

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w roku 2023

 • 20.04.2023
 • 15.06.2023
 • 19.10.2023
 • 14.12.2023

Pliki do pobrania

Prosimy wnioskodawców o złożenie dokumentów w wersji elektronicznej na podany powyżej adres e-mail Komisji Bioetycznej oraz o złożenie wersji „papierowej” z podpisem wnioskodawcy w rektoracie w budynku Uczelni u sekretarza komisji.

Regulamin

Wykaz przydatnych aktów prawnych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 1999 nr 47 poz. 480)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2012 poz. 489)
 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 7. Trzecie wydanie zbioru zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce” opracowanego przez Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk
 8. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej – dokument wypracowany przez zespół pod przewodnictwem J. Hartmana, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 r.
 9. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
Skip to content