plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Komisja bioetyczna

Skład komisji w kadencji 2023 - 2026

PRZEWODNICZĄCY:
dr hab. Michał Skrzypek, prof. AWP – lekarz specjalista

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
o. dr Filip Leszek Buczyński – duchowny, psycholog kliniczny

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Tomasz Karski – lekarz specjalista

dr Marek Domański – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

dr Renata Domżał – Drzewicka – pielęgniarka

dr Michał Fronczek – lekarz specjalista

dr Marcin Mandryk – farmaceuta

dr Krzysztof Metera, prof. AWP – lekarz specjalista

dr Marian Przylepa, prof. AWP – lekarz specjalista

dr Piotr Turmiński – fizjoterapeuta

mgr Dorota Flis – pielęgniarka

mgr Magdalena Włosek – prawnik

 

SEKRETARZ:
Mgr Anna Szczepaniak

Komisja Bioetyczna przy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

 • ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • tel.: 81 740 72 40
 • komisja.bioetyczna.AWP@pol.edu.pl

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w roku 2024

 • 14.03.2024, godz. 16.00
 • 16.05.2024, godz. 15.00
 • Zgodnie z § 7. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz.U. 2023 poz. 218) oraz §4 ust. 4 Regulaminu Komisji Bioetycznej AWP wnioskujący winni złożyć wniosek do Komisji Bioetycznej w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. W zależności od zapotrzebowania istnieje możliwość zaplanowania dodatkowego posiedzenia Komisji Bioetycznej AWP w miesiącu czerwcu 2024 r.

Pliki do pobrania

Prosimy wnioskodawców o złożenie dokumentów w wersji elektronicznej na podany powyżej adres e-mail Komisji Bioetycznej oraz o złożenie wersji „papierowej” z podpisem wnioskodawcy w rektoracie w budynku Uczelni u sekretarza komisji.

Regulamin

Wykaz przydatnych aktów prawnych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz.U. 2023 r., Poz. 218)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152)
 3. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. 2023 poz. 605)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2012 poz. 489)
 5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 8. Trzecie wydanie zbioru zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce” opracowanego przez Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk
 9. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej – dokument wypracowany przez zespół pod przewodnictwem J. Hartmana, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 r.
 10. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
Skip to content