plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pomoc materialna dla studentów

Informujemy, że do dnia 20.10.2015 studenci mają możliwość składania wniosków o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium  rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych). Jednocześnie informujemy, że we wnioskach w roku akademickim 2015/2016 obowiązują dokumenty za rok 2014.

 

Szczegółowe informacje w zakładce Pomoc materialna oraz w dziekanatach.

 

 

Skip to content