plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Immatrykulacja dla studentów I roku studiów

Informujemy, że inauguracja i uroczysta immatrykulacja – przyjęcie w poczet studentów i ślubowanie, dla studentów I roku studiów odbędzie się w auli Uczelni w następującym porządku:

 

Studia stacjonarne 01.10.2015 (czwartek)

10:00
FIZJOTERAPIA I-GO STOPNIA,

KOSMETOLOGIA

12:00
TURYSTYKA I REKREACJA I-GO STOPNIA,

TURYSTYKA I REKREACJA II-GO STOPNIA,

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 


Studia niestacjonarne 03.10.2015 (sobota)

10:00

FIZJOTERAPIA I-GO STOPNIA,

FIZJOTERAPIA II-GO STOPNIA,

KOSMETOLOGIA

 

12:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE ,

TURYSTYKA I REKREACJA II-GO STOPNIA,

FILOLOGIA ANGIELSKA

 

 

Obowiązuje strój wizytowy. Po uroczystości nastąpi spotkanie z Dziekanem Wydziału  oraz zapoznanie z programem i regulaminem studiów.

Skip to content