plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Stypendium socjalne (semestr letni)

Informujemy, że studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
Termin składania wszystkich wniosków upływa z dniem 20.03.2015 r.
Wzór wniosku – (załącznik nr 1A) – można pobrać ze strony internetowej www.wssp.edu.pl wchodząc w zakładkę pomoc materialna dla studentów.
Wniosek wypełniają studenci, których sytuacja materialna oraz liczba osób w rodzinie nie uległa zmianie od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej
w semestrze zimowym. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji materialnej lub osobowej w rodzinie należy ponownie wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej (Generator Wniosku), wykazując dochody za 2013 r. oraz zmianę sytuacji materialnej i osobowej w rodzinie, która nastąpiła po złożeniu wniosku w semestrze zimowym.

Skip to content