plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Pozytywna akredytacja PKA

Z przyjemnością informujemy, że po odbytych w czerwcu 2014 r. kontrolach ministerialnych przeprowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunkach fizjoterapia oraz turystyka i rekreacja.

Skip to content