plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Rozeznanie rynku

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie w związku z realizacją projektu „Kompleksowy Program Dostępności WSSP w Lublinie”, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej prowadzącej do podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie edukacji włączającej dla pracowników WSSP w Lublinie.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Formularz wyceny zawierający treść zapytania znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Oferty należy zgłaszać osobiście: Rektorat WSSP w Lublinie, ul. Choiny 2 lub mailowo:info@wssp.edu.pl

Termin do którego należy złożyć ofertę upływa: 30 marca 2021 r.

 

Formularz w załączeniu kliknij w link

Skip to content