plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Rozeznanie rynku

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie w związku z realizacją projektu „Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek WSSP w Lublinie”, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej (poczęstunek dla uczestników projektu).

 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Formularz wyceny zawierający treść zapytania znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 28 marca 2019 r.

 

Formularz w załączeniu kliknij w link

Skip to content