plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Rozeznanie rynku

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
w związku z realizacją projektu „POMOST – Międzypokoleniowy Model Studiowania” , Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
zaprasza do składania ofert na zakup podręczników

 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się rozeznanie rynku w celu potwierdzenia , że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Termin składania wycen upływa 20.03.2019

Oferty należy zgłaszać osobiście: ul. Choiny 2, 20-816 Lublin lub mailowo: kadry@wssp.edu.pl

 

 

 

 

Formularz ofertowy dostępny w  linku

Skip to content