plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Ratownictwo Medyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • ECTS: 180
 • Profil: praktyczny
 • Tryb: stacjonarny
 • Dyscypliny: nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne
 • Poziom PRK : 6
 • Język wykładowy: – polski – angielski
Studia I stopnia (licencjackie)

Ratownictwo Medyczne

Ratownicy medyczni to zawód, który umożliwia bezpośrednie ratowanie ludzkiego życia. Osoby pracujące w tej dziedzinie mają możliwość niesienia pomocy w sytuacjach nagłych i kryzysowych, co jest niezwykle satysfakcjonujące i daje poczucie spełnienia.
Praca ratownika medycznego jest dynamiczna i pełna wyzwań. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje, co w efekcie sprawia, że praca nie jest monotonna.

Ratownik medyczni pełnią kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, odpowiadając za udzielanie pomocy medycznej w nagłych stanach zagrożenia życia i wypadkach. Praca ta wymaga szybkiego myślenia, umiejętności technicznych i doskonałej kondycji fizycznej. Ratownicy medyczni są często pierwszymi osobami na miejscu wypadku, co czyni ich pracę niezwykle ważną w łańcuchu ratunkowym.

Program studiów w zakresie ratownictwa medycznego kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne. Studenci uczą się, jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia, jak udzielać pierwszej pomocy, a także jak obsługiwać specjalistyczny sprzęt medyczny. Te umiejętności są nie tylko przydatne zawodowo, ale także w życiu codziennym.

Ratownik Medyczny to zawód prestiżowy! Według badania „Ranking prestiżu zawodów i specjalności 2024” Ratownik Medyczny znajduje się na drugim miejscu wśród najbardziej poważanych zawodów w Polsce z wynikiem 82,6 % – zaraz za Strażakiem, zaś miejsce wyżej niż Lekarz.

Kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego charakteryzuje się kilkoma kluczowymi aspektami, które razem tworzą obraz dynamicznej i wymagającej pracy. Oto główne cechy tego zawodu:

1. Podejmowanie medycznych czynności ratunkowych.
Ratownicy medyczni są wykwalifikowani do udzielania pierwszej pomocy oraz
w wykonywania zaawansowanych medycznych czynności ratunkowych, takich jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR), defibrylacja, intubacja, podawanie leków
i stabilizacja urazów.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe.
Oprócz działań ratunkowych, ratownicy medyczni mogą wykonywać inne świadczenia zdrowotne, takie jak monitorowanie parametrów życiowych, opieka nad pacjentami w stanie przewlekłym lub transport medyczny.
3. Znajomość Systemów Ratownictwa Medycznego.
Ratownicy muszą znać strukturę i funkcjonowanie systemów ratownictwa medycznego w Polsce i innych krajach. Ta wiedza obejmuje organizację pracy, procedury postępowania, a także współpracę z innymi służbami ratunkowymi.
4. Znajomość regulacji prawnych i zasad etycznych.
Praca ratownika medycznego wymaga znajomości i przestrzegania regulacji prawnych oraz zasad etycznych, które dotyczą udzielania pomocy medycznej, ochrony danych osobowych pacjentów oraz odpowiedzialności zawodowej.
5. Gotowość do pracy w trudnych i stresujących warunkach.
Ratownicy medyczni często pracują w wymagających warunkach, takich jak wypadki drogowe, katastrofy naturalne, czy nagłe przypadki medyczne w domu pacjenta. Praca ta wymaga umiejętności radzenia sobie ze stresem, szybkiego podejmowania decyzji i elastyczności.
6. Umiejętność pracy w zespole.
Skuteczność działań ratowniczych zależy od zdolności do efektywnej pracy zespołowej. Ratownicy muszą współpracować nie tylko z innymi ratownikami, ale także z lekarzami, pielęgniarkami czy innymi służbami takimi jak straż pożarna, policją, straż graniczna wojsko.
7. Kondycja fizyczna i psychiczna.
Praca ratownika medycznego wymaga dobrej kondycji fizycznej, ponieważ często wymaga dźwigania pacjentów, przenoszenia sprzętu, a także długotrwałej pracy w trudnych warunkach. Ważna jest również odporność psychiczna, aby móc radzić sobie z trudnymi i emocjonalnie obciążającymi sytuacjami.
8. Ciągłe doskonalenie zawodowe.
Ratownicy medyczni muszą regularnie uczestniczyć w szkoleniach i kursach doskonalących, aby aktualizować swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z najnowszymi standardami medycznymi i technologiami.
9. Empatia i komunikacja.
Umiejętność empatycznego podejścia do pacjentów i ich rodzin, a także skutecznej komunikacji, jest kluczowa dla budowania zaufania i skutecznego udzielania pomocy medycznej.

Studiowanie ratownictwa medycznego to wybór, który łączy pasję do pomagania innym z dynamiczną i pełną wyzwań karierą zawodową. Dla osób szukających satysfakcji z pracy oraz szerokich możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, ten kierunek jest strzałem w dziesiątkę

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

 • Podmioty lecznicze publiczne i niepubliczne m.in. szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej,
 • Specjalistyczne służby ratunkowe takie jak: WOPR, TOPR, GOPR,
 • Ośrodki szkoleniowe w zakresie nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • Uczelnie kształcące w zakresie ratownictwa medycznego.

WYRÓŻNIA NAS:

 • program kształcenia z dużą liczbą zajęć praktycznych, zapewniających zdobycie niezbędnych umiejętności
 • małe grupy na zajęciach praktycznych, umożliwiające pracę w parach
 • ciekawy program i rzetelni nauczyciele akademiccy, w tym praktycy z wieloletnim stażem
 • nowoczesna baza dydaktyczna - Centrum Symulacji Medycznych oraz gmach Centrum Nauk Medycznych
 • współpraca z wieloma podmiotami medycznymi
 • wysoka jakość kształcenia
Skip to content