plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS
stypendium

Tag

Informujemy, że studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej. Termin składania wszystkich wniosków upływa z dniem 20.03.2015 r. Wzór wniosku – (załącznik nr 1A) – można pobrać ze strony internetowej www.wssp.edu.pl wchodząc w zakładkę pomoc materialna dla studentów. Wniosek wypełniają studenci, których sytuacja materialna oraz liczba osób w rodzinie nie uległa zmianie od...
Read More

Najnowsze komentarze

Skip to content