plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

MBA w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami Spółdzielczymi

Studia Podyplomowe

MBA w zarządzaniu przedsiębiorstwami spółdzielczymi

Tematyka Studiów
Opis studiów:

Kierunek studiów podyplomowych „MBA w zarządzaniu przedsiębiorstwami spółdzielczymi” realizowany we współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie z Krajową Radą Spółdzielczą, Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz partnerem zagranicznym Uniwersytetem z Hiszpanii.

Studia podyplomowe MBA w zarządzaniu przedsiębiorstwami spółdzielczymi prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, umożliwiają pogłębienie wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom oraz certyfikat.

Absolwenci studiów MBA nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art.19 ust.1 pkt 1 lit c. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2023, poz.973).

Korzyści

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „MBA w zarządzaniu przedsiębiorstwami spółdzielczymi ” prowadzonych w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie jest renomowane grono wykładowców i ich wszechstronna wiedza oparta na wieloletniej praktyce i doświadczeniu. Autorski program studiów stworzony został przez doświadczonych praktyków i ekspertów.

Program STUDIÓW:

Program studiów składa się z następujących bloków tematycznych:

Komunikacja
Biznes
Rachunkowość i finanse
Marketing
Zarządzanie
Prawo spółdzielcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Odpowiedzialność cywilna i karna

Adresaci:

Studia skierowane są do osób:

 • pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej;
 • absolwentów studiów wyższych planujących przyszłe zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową lub zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Sprawdź warunki rekrutacji
 • Rekrutacja Online
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł
 • Czas Trwania: 2 semestry
 • Tryb studiów: niestacjonarne
 • Forma zajęć: Online/Stacjonarnie/Hybrydowo
 • Czesne: 9500 złMożliwość płacenia w ratach (5 rat po 1900 zł) 10% zniżki czesnego dla członków spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych oraz posiadających umowy o współpracy ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • Godziny Otwarcia
 • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
 • +48 81 448 08 20
 • rekrutacja@pol.edu.pl
 • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

TOK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH :

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • 81 740 25 08 WEW.36
 • pok. nr 42.1 (pierwsze piętro)

Opiekun merytoryczny:

Sprawy administracyjne:

Sprawy organizacyjne:

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Skip to content