plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

MBA w Zarządzaniu Nieruchomościami

Studia Podyplomowe

MBA w Zarządzaniu Nieruchomościami

Opis Studiów

Studia podyplomowe MBA w zarządzaniu nieruchomościami prowadzone na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola, pomogą nabyć niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź do pracy w firmach zajmujących się profesjonalnymi usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Absolwent studiów będzie umiał rozpoznawać czynniki strategiczne oraz wskazywać możliwe ich oddziaływania, co umożliwi przygotowywanie innowacyjnych projektów planów zarządzania, odpowiadających na potrzeby użytkowników/właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych, technicznych, środowiskowych. Jednocześnie będzie posiadał operacyjne umiejętności pracy w sposób łączący różne podejścia teoretyczne i praktyczne, w tym wykorzystując metody i techniki analiz ilościowych i jakościowych.

Cel i Koncepcja Studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami przez osoby, które już administrują budynkami oraz pośredniczą w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, bądź też zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

Korzyści

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „MBA w Zarządzanie nieruchomościami” prowadzonych na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola jest renomowane grono wykładowców i ich wszechstronna wiedza oparta na wieloletniej praktyce i doświadczeniu. Podczas studiów słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania oraz wiedzy technicznej związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Autorski program studiów stworzony został przez doświadczonych praktyków i ekspertów rynku zarządzania nieruchomościami z udziałem pracowników naukowych. Studia uwzględniają obowiązujące standardy zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą.

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • Godziny Otwarcia
 • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
 • +48 81 448 08 20
 • rekrutacja@pol.edu.pl
 • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

Przedmioty podstawowe:

 1. Podstawy prawa
 2. Podstawy ekonomiki ochrony zdrowia
 3. Podstawy psychologii
 4. Podstawy demografii
 5. Podstawy epidemiologii
 6. Podstawy anatomii człowieka

Przedmioty kierunkowe:

 1. Podstawy zdrowia publicznego
 2. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 3. Klasyfikacja chorób – kodowanie
 4. Finansowanie ochrony zdrowia – system rozliczeń z NFZ
 5. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
 6. Technologia informacyjna
 7. Język angielski – doskonalący kurs medyczny
Adresaci:

Studia skierowane są do osób:

 • pracowników zajmujących się obecnie procedurami zarządczymi w podmiotach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe),  zatrudnionych w spółkach  towarzystw budownictwa społecznego, w jednostkach organizacyjnych gminy zarządzających zasobem mieszkaniowym gminy, w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pracowników uczestniczących w procesach zarządczych w nieruchomościach handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych,
 • pracowników firm specjalizujących się w obrocie nieruchomościami,
 • właścicieli nieruchomości,
 • deweloperów
 • osób pragnących rozpocząć karierę zawodową w sektorze nieruchomości.
Skip to content