plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pracownia Rozwoju Integralnego

Pracownia Ajurwedy i Rozwoju Integralnego

Cele Pracowni:

  • Wspieranie rozwoju metodą coachingu, polegającego głównie na pomocy w definiowaniu celów, towarzyszeniu w dążeniu do ich realizacji w obszarach życia wskazanych przez klienta np. we wprowadzaniu zmian w stylu życia i innych.
  • Psychoedukacja oraz pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa mająca na celu poszerzanie wiedzy dotyczącej naszego umysłu, sposobu myślenia oraz naszych zachowań w celu kształtowania dobrego zdrowia psycho-fizycznego ale również udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych (wykorzystanie psychologii konwencjonalnej lub ajurwedyjskiej oraz elementów psychoterapii) w zależności od preferencji i potrzeb klienta.
  • Wsparcie rozwoju osobistego min. poprzez rozwijanie najbardziej oczekiwanych kompetencji społecznych na nowoczesnym rynku pracy oraz codziennym życiu, rozwijanie zdolności adaptacyjnych w zmieniającej się dynamicznie (często nieprzewidywalnej) rzeczywistości.
  • Edukacja, diagnozowanie i zalecenia w zakresie Ajurwedy – pramatki medycyny, holistycznego systemu filozoficzno-medycznego pochodzącego z Indii, zyskującego coraz większe zainteresowanie i uznanie na całym świecie. Ajurweda zajmuje się prewencją chorób i promocją zdrowia a także uzdrawianiem za pomocą regulacji stylu życia, diety, ziołolecznictwa, terapii oczyszczających i odmładzających; dowodzi swej skuteczności praktyką i doświadczeniem nieprzerwanie od 5 tysięcy lat; jest odporna na modę, trendy oraz manipulacje świata biznesu; znajduje potwierdzenie w licznych badaniach naukowych. Edukacja i praktyka jogi.
Najogólniej celem pracowni jest przeciwdziałanie zakłóceniom w zakresie zdrowia psycho-fizycznego (prewencja, profilaktyka), edukacja oraz wsparcie.
Forma pracy: zajęcia grupowe oraz indywidualne dla osób prywatnych, uczniów, studentów, firm, instytucji.

Kierownik Pracowni:

dr inż. Anna Kaczorowska

Jestem fascynatką zgłębiania ludzkiej natury we wszystkich jej wymiarach: fizycznym, psychologicznym i duchowym. Wielodyscyplinarne wykształcenie pozwala mi na zrozumienie i holistyczne spojrzenie na życie i kondycję zdrowotną człowieka. Jako dr n. biologicznych, mgr inż. ochrony środowiska, autorka eco coachingu oraz konsultantka Ajurwedy dostrzegam i rozumiem ścisły związek człowieka z Naturą, w tym konsekwencje jego zakłóceń. Jako licencjonowany coach wspieram ludzi w dokonywaniu satysfakcjonujących zmian w ich życiu. Przywiązuję dużą wagę do sztuki komunikacji będącej warunkiem tworzenia i utrzymania zdrowych relacji międzyludzkich (specjalista w zakresie psychologii komunikacji społecznej oraz public relations). Na co dzień jako wykładowca akademicki i certyfikowany tutor nauczam zgodnie z najnowszą wiedzą neurobiologiczną dotyczącą uczenia się i nauczania. Nieustannie pogłębiam wiedzę i umiejętności dotyczące pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz psychoterapii. Atutem mojej pracy jest interdyscyplinarna wiedza połączona z wieloletnim doświadczeniem, predyspozycjami osobowościowymi, uważnością oraz empatią, które stanowią klucz do skutecznego, spersonalizowanego wsparcia drugiego człowieka czyli pomocy skrojonej na miarę indywidualnych potrzeb.

Jestem uczestniczką ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych oraz naukowo-szkoleniowych; autorką i współautorką publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz licznych różnorodnych certyfikowanych szkoleń.

Jestem członkinią Rady Naukowej Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie, współtwórczynią Akademickiego Centrum Terapii i Rozwoju Integralnego w Lublinie oraz opiekunem Studenckiego Międzywydziałowego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju Personalnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

Skip to content