plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pracownia Arteterapii

Pracownia Arteterapii

Cele Pracowni:

Arteterapia  – leczenie/wspomaganie leczenia wykorzystującego różne formy artystyczne. Terapia poprzez sztukę sprawdza się nie tylko w osób chorych fizycznie, wydaje się być niezastąpiona dla osób z problemami emocjonalnymi oraz osób zdrowych jako narzędzie rozwojowe, wpływające na ogólny dobrostan jednostki. Terapia sztuką rozwija inteligencję emocjonalną, kreatywność, komunikatywność, pozawala skupić się i zdystansować do problemów dnia codziennego. Arteterapia jest wielowymiarowym narzędziem terapeutycznym oddziałującym na wiele zmysłów. Poprzez dźwięk, obraz, ruch możemy wypracować nowe formy funkcjonowania, radzenia sobie ze stresem, traumatycznymi sytuacjami i trudnymi wspomnieniami. Dzięki sztuce możemy łatwiej komunikować się z otoczeniem, ujawnić emocje, przeżycia, pragnienia które byłyby trudne do wyrażenia a niejednokrotnie niemożliwe do realizacji w innej formie. Twórczość otwiera wnętrze: emocje, przeżycia, lęki.

Ideą i celem działalności pracowni arteterapii jest holistyczne wsparcie zdrowia i rozwoju człowieka  przy wykorzystaniu szeroko pojętej sztuki.

Pracownia oferuje warsztaty i zajęcia arteterapeutyczne z wykorzystaniem sztuk plastycznych, muzykoterapii, poezjoterapii oraz choreoterapii w zakresie:

  • budowania konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach stresogennych oraz umiejętności rozpoznawania symptomów i skutków stresu,
  • wspierania odporności psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • podnoszeniu kreatywności i samooceny
  • profilaktyce wypalenia zawodowego i wypalenia uczniowskiego

Pracownia wspiera działalność artystyczną studentów, pracowników AWP oraz wszystkich którzy pragną zgłębić leczniczą moc sztuki.

Kierownik Pracowni:

prof. AWP – biolog, plastyk, arteterapeuta

dr n. biol. Małgorzata Gorzel

Absolwentka Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania im. St. Wyspiańskiego w Lublinie, (specjalność: techniki malarskie i pozłotnicze oraz witraż i szkło artystyczne) a także Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (malarstwo). Ukończyła także Arteterapię w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Na co dzień nauczyciel akademicki związany z Akademią Nauk Stosowanych W.Pola w Lublinie. Sztuka jest dla niej nie tylko kreacją wizualną, ale także ma wydźwięk edukacyjny i terapeutyczny.

Jest współautorką kilkunastu wystaw zbiorowych i indywidualnych m.in. „Wynurzenia” Galeria Centrum Kultury i sportu, Ryki 2023, „Wszystko jest z wody II” Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, „Wszystko jest z wody I” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2022,  Wystawa TPSP, Lublin 2022 r., Sanocki Dom Kultury 2022 r., „Biebrza obiektywem i pędzlem malowana”, Olsztyn 2021r.,  „Niemianownik”, Choroszcz 2021 r.. Organizatorka wielu warsztatów edukacyjno-artystycznych i arteterapeutycznych. Autorka publikacji o tematyce związanej ze sztuką. Laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (konkurs Urzędu Patentowego RP – grafika – ochrona własności przemysłowej). Założycielka i prezes fundacji Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie.

Skip to content