plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pracownia Animaloterapii

Pracownia Animaloterapii

Cele Pracowni:

Celem utworzenia pracowni animaloterapii jest propagowanie wśród studentów i słuchaczy AWP w Lublinie animaloterapii, ukierunkowanej na aktywny kontakt ze światem przyrody, jako komplementarnej metody poprawy, jakości funkcjonowania człowieka nie tylko niepełnosprawnego. Miedzy innymi poprzez realizowanie spotkań, konferencji, kursów i studiów podyplomowych z zakresu dogoterapii, przygotowania pedagogicznego oraz prowadzenie badań naukowych nad ich skutecznością.

W zakresie studiów podyplomowych

Dla wszystkich zainteresowanych z poza AWP realizacja dwu semestralnych studiów podyplomowych z dogoterapii z przygotowaniem pedagogicznym. Po i ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom uprawniający do wykonywania zawodu Kynoterapeuty (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323007).

W zakresie działalności naukowej

Prowadzenie badań nad skutecznością dogoterapii w zakresie poprawy, jakości funkcjonowania osób starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz innych potrzebujących tego rodzaju terapii. Jak również efektami dogoterapii w procesach edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży.

Pracownia oferuje:

  • dogoterapię jako uzupełnienie tradycyjnych form terapii, przynosząca szereg korzyści emocjonalnych, społecznych, fizycznych;
  • warsztaty oparte o kontakt z naturą, wspierające naturalną zdolność do pozytywnej i zdrowej adaptacji do zmian w życiu, poprawę zdrowia psychicznego i wellbeing, profilaktyce wypalenia zawodowego i wypalenia uczniowskiego

Kierownik Pracowni:

dr inż. Judyta Popiołek

Założycielka i prezes Fundacji Canituus – zajmującej się prowadzeniem i organizacją zajęć z dogoterapii w różnych placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. Prowadząca sekcję dogoterapii w Akademickim Centrum Animaloterapii w Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie. Nauczyciel i wykładowca akademicki. Oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny i terapeuta ręki. Autorka publikacji o tematyce związanej z animaloterapią, dogoterapią, pracą z dziećmi z niepełnosprawnością oraz kształtowaniem kompetencji społecznych dzieci przy udziale zwierząt. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Lublin.

Przewodniczka dwóch psów terapeutycznych rasy Cavalier King Charles Spaniel.

Skip to content