plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zapraszamy do konkursu plastycznego „Psie Supermoce”

Jak wyobrażacie sobie psie supermoce? Przelejcie swoje pomysły na papier i zgłoście rysunek do konkursu plastycznego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Canituus. Zadaniem uczestników jest stworzenie prac plastycznych z własną interpretację hasła „PSIE SUPERMOCE”. Prace mogą być wykonane indywidualnie (jeden autor) lub grupowo (maksymalnie 3 osoby), a uczestnicy konkursu mogą używać dowolnych technik plastycznych.

Ważna informacja! Format prac powinien mieścić się w przedziale od A3 do A2. I oczywiście, wszystkie nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie bez naruszania praw autorskich innych twórców. Nie mogą być też wcześniej zgłoszone do innych konkursów.

Konkurs swoim zasięgiem obejmuje głównie województwo lubelskie, ale mogą wziąć w nim udział także instytucje oraz osoby spoza tego terenu, jeśli są organizatorami lub uczestnikami zajęć z udziałem psów.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • osoby z niepełnosprawnością:
  • do 6 roku życia
  • 7 – 10 lat
  • 11 – 14 lat
  • powyżej 14 lat,
  • uczniowie szkół podstawowych ogólnodostępnych:
  • 7 – 10 lat
  • 11 – 14 lat

Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie plastycznym „PSIE SUPERMOCE” (zgoda jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i oznacza jego akceptację) oraz :

– w przypadku prac grupowych: imiona i nazwiska autorów, rok urodzenia, grupa/klasa, adres placówki /adres zamieszkania*, nazwisko opiekuna pracy, telefon kontaktowy,

– w przypadku prac indywidualnych: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, adres placówki /adres zamieszkania*, telefon kontaktowy.

* gdy prace nie są wykonywane w placówkach

Tak przygotowaną pracę należy dostarczyć/przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2 (portiernia) 20-816 Lublin, z dopiskiem „Konkurs Fundacji Canituus”.

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2024 roku.

Prace oceni jury powołane przez Fundację Canituus. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a w przyszłości planowana jest publikacja opowiadań, które trafią do autorów tekstów oraz wszystkich placówek biorących udział w konkursie.

Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji Canituus/fundacyjnym Facebooku oraz specjalnej wystawie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dogoterapii 2024.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi za pośrednictwem mediów społecznościowych przed 10 czerwca 2024r.

Finał Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie w 10 czerwca 2024r. w Akademii Wincentego Pola podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dogoterapii.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu:
Konkurs plastyczny

Skip to content