plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wybitny naukowiec z wykładami w Akademii Wincentego Pola

Przez najbliższe dwa tygodnie nasza Akademia będzie gościć profesora Angelo Santagostino z Włoch, eksperta w dziedzinie ekonomii europejskiej.

Angelo Santagostino – profesor Jean Monnet Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Brescii, we Włoszech poprowadzi wykłady dla naszych studentów na kierunku Ekonomia. Przybliży im tematykę międzynarodowych organizacji gospodarczych oraz funkcjonowanie strefy euro.

Prof. Angelo Santagostino to nie tylko wybitny naukowiec, ale również doświadczony praktyk, który kierował wieloma projektami finansowanymi przez UE w dziedzinie studiów europejskich. W swojej pracy koncentruje się na procesie integracji UE i klasycznej myśli liberalnej. Zainteresowanie integracją europejską przeniosło jego badania poza ekonomię – do refleksji nad wspólnym dziedzictwem kulturowym Europy.

– Studiowanie ekonomii oznacza zrozumienie lub pozyskanie narzędzi, których potrzebujemy, aby zrozumieć, jak działa świat gospodarki. Żyjemy w czasach globalizacji, intensyfikacji stosunków gospodarczych między krajami. Żeby zrozumieć to zjawisko i wszelkie jego aspekty, które wiążą się z handlem, finansami, przepływem ludzi, migracjami – trzeba studiować ekonomię – powiedział nam profesor Santagostino.

Prof. Angelo Santagostino jest autorem wiele artykułów w czasopismach naukowych.

Skip to content