plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wznowienie zajęć dydaktycznych

W związku z decyzjami Rządu RP o uruchomieniu niektórych dziedzin dotyczących  życia społecznego i gospodarczego informujemy, że od najbliższego poniedziałku 18.05.2020 uruchomiamy zawieszone w dniu 22.04.2020 zajęcia online w postaci ćwiczeń. Plany zajęć ulegną zmianie, dlatego proszę śledzić zmiany na naszej stronie internetowej.

 

Jednocześnie informujemy, że w kolejny poniedziałek 25.05.2020 wznowione zostaną zajęcia w postaci ćwiczeń metodą tradycyjną w siedzibie uczelni wg. nowego planu, który zostanie opublikowany pod koniec przyszłego tygodnia.

 

Studenci, którzy przebywają poza Lublinem proszeni są o powrót w celu podjęcia zajęć.

Studenci ostatnich lat, którzy w bieżącym roku akademickim będą zdawali egzamin dyplomowy winni przystąpić do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania, a także złożyć w terminie pracę dyplomową do sprawdzenia przez promotora.

 

Szczegółowe zasady nauczania w okresie od 25.05.2020 określimy w kolejnym komunikacie.

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy  administracyjni uczelni pracujący aktualnie online winni wrócić do pracy w uczelni metodą tradycyjną od 18.05.2020.

Skip to content