plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

KOMUNIKAT do wszystkich studentów- Stypendium – status studenta

KOMUNIKAT

Studenci , którzy nie zdążyli zaliczyć wszystkich przedmiotów wynikających z programów kształcenia do końca marca 2020 r. winni złożyć  podania o wpis warunkowy na semestr letni w  roku akademicki 2019/2020 drogą elektroniczną  do  swoich  dziekanatów  w terminie do 20.04.2020 r.

Podanie o wpis warunkowy

 

Wydział Nauk Społecznych wtiwf@wssp.edu.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu wfiz@wssp.edu.pl
Wydział Studiów Anglojęzycznych deanvpu@pol.edu.pl

 

Studenci , którzy ubiegają się o różne rodzaje stypendium na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 winni zaktualizować swój status studenta poprzez uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec uczelni ( między innymi podania o wpis warunkowy na aktualny semestr).

 

Przypominamy, że wnioski o wszystkie formy stypendium na    semestr letni winny wpłynąć do 10.04.2020r.

Weryfikacja wniosków przez Komisję Stypendialną nastąpi do dnia 20.04.2020 r.

Wypłaty stypendium nastąpią między 20-30 kwietnia 2020 r.

 

 

Skip to content