plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wnioski o stypendia socjalne na semestr letni 2020 roku

Wnioski o stypendia i zapomogi na semestr letni 2020 roku.

Ze względu na zaistniałą sytuację termin przesyłanie wniosków o stypendia na semestr letni został wydłużony do 10 kwietnia 2020 roku.
Wszystkie wnioski o stypendia i zapomogi proszę przesyłać tradycyjną pocztą na adres WSSP (decyduje data stempla pocztowego )
Nie przyjmujemy wniosków wysyłanych on-line ze względu na brak możliwości weryfikacji autentyczności podpisu.

Pytania proszę przesyłać na adres stypendia@wssp.edu.pl

Skip to content