plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego

Jeśli jesteś studentem z zagranicy, jesteś ambitny, angażujesz się w działania swojej uczelni albo udzielasz się społecznie, zgłoś się do konkursu „Interstudent” i zdobądź tytuł najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

– W XIV edycji konkursu „Interstudent”, jak co roku, będziemy nagradzać najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy dobrych studentów, ciekawych i ambitnych ludzi, ale przede wszystkim aktywnych i zaangażowanych w środowisko akademickie swojej uczelni

– zachęcają organizatorzy konkursu z Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność kandydata w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce i udział w ciekawych projektach badawczych. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno ich wykładowcy, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, jak i samorządy studenckie, czy koleżanki i koledzy.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Jest także nagroda specjalna za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie studenta. Pracami kapituły kieruje prof. Jerzy Lis, przewodniczący Komisji ds. współpracy międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Lubelscy studenci już wygrywali w poprzednich edycjach konkursu. I tak w 2014 r.

w kategorii studia licencjackie zwyciężył student ekonomii Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej Vitalij Smygur z Ukrainy. Z kolei w 2019 r. Danylo Funtovoi z Ukrainy, student architektury z Politechniki Lubelskiej zdobył nagrodę specjalną.

Ankietę konkursową (do pobrania poniżej) należy wypełnić i odesłać do 8 grudnia 2023 r. na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 8 lutego 2024 roku podczas gali towarzyszącej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024” na Politechnice Poznańskiej.


Regulamin konkursu https://studyinpoland.pl/interstudent/#terms

ANKIETA KONKURSOWA ( .doc | .pdf )

Skip to content