plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Konferencja Międzynarodowa Lublin- Lwów 10-14.10.2018

IV Konferencja Międzynarodowa „ Współczesne formy turystyki i rekreacji”

Lublin 10-11.10.2018 (w Polsce)

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Geografia, Ekonomika i Turystyka; osiągnięcia narodowe i międzynarodowe” 

Lwów, 12-14.10.2018 (na Ukrainie)

 

Organizatorzy: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka,  Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki,  Lwowskie Wojewódzkie Władze Administracyjne, Instytut Regionalnych Osiągnięć NAN Ukrainy, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie

 

Sekcje  naukowe  konferencji:

Sekcja A: Współczesne formy  turystyki i rekreacji

Sekcja B: Historia Turystyki

Sekcja C: Aktualne problemy krajoznawstwa i turystyki międzynarodowej

Sekcja D: Ekonomiczne problemy w turystyce

Sekcja E: Organizacja i ekonomika biznesu hotelarsko-restauracyjnego

Sekcja F: Geoprzestrzenne aspekty działalności turystycznej

Sekcja G: Turystyczne krajoznawstwo

 

Języki używane na konferencji: ukraiński, angielski, niemiecki, polski.

 

Ważne daty: rejestracja ankiet uczestników, teksty referatów i opłaty za uczestnictwo w konferencji – do 10.09.2018r.

Kolejne informacje o konferencji oraz szczegółowy program – 11.09.2018r.

 

W ramach konferencji w Polsce planuje się obrady sekcyjne w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie a na Ukrainie we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franka. Planowana jest także w dniach 13-14.10.2018 r. wycieczka  w Ukraińskie Karpaty (Skolski Beskid, wieś Uricz, forteca Tustań, rezerwat Światosław i inne).

Uczestnicy konferencji z Polski rozpoczną obrady sekcji A w dniu 10.10.2018 r. w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. W dniu następnym po noclegu w Lublinie nastąpi wyjazd autokarem do Lwowa i zakwaterowanie w hotelu Uniwersytetu Lwowskiego  (śniadanie indywidualnie w pobliskim barze). Noclegi w Lublinie (10/11 .10.2018) oraz we Lwowie (11/12.10.2018 r) i  dla biorących udział w wycieczce w (12/13.10.2018) uczestnicy konferencji z Polski opłacają indywidualnie.  W ramach opłaty konferencyjnej 800 grn dla organizatorów zapewnione są na Ukrainie publikacje wystąpień, materiały informacyjne, program konferencji, kawa, obiad, kolacja, obsługa wycieczkowa, nocleg (13/14.10.2018) i wyżywienie podczas wycieczki naukowej. Pozostali uczestnicy ze strony organizatorów tzw. zaoczni publikujący tylko tezy wystąpień , nie biorący udziału w wycieczce płacą 150 grn. Wszyscy inni nie reprezentujący stron organizatorów płacą odpowiednio 30 $ (zaoczni) oraz biorący udział w wycieczce 100$.

 

W ramach konferencji planuje się publikację materiałów konferencyjnych w pracy zbiorowej „Geografia i Turyzm” (Katedra krajoznawstwa i turystyki geograficznego fakultetu KNY im. T.Szewczenki w Kijowie)  lub  (do wyboru) w języku angielskim w „Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science” (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie).

 

Ankieta personalna uczestnika konferencji:

Nazwisko:
Imiona:
Stopień naukowy:
Stopień służbowy:
Organizacja:
Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Sekcja konferencji:
Sposób prezentacji (plenarna, sekcyjna):
Nazwa referatu:
Uczestnictwo w konferencji:
– zaoczne
– osobiste

 

Ankietę oraz streszczenie referatu należy wysłać drogą elektroniczną na adres organizatorów:

Adres Komitetu Organizacyjnego:

79000, m.Lviw

Bulwar Doroszenki, 41, kim. 4.

Lviwskij Nacjonalnyj Uniwersytet imieni Ivana Franka

Kadniczanskij Dmitro Anatoliovicz, 067 494 16 75, dimakad@ukr.net

Gamkalo Michajło Zenonowicz, 067 676 39 32, hamkalo.m@gmail.com

Romaniv Pavlo Wołomidirowicz, 097 820 10 66, rpavlo2007@ukr.net

E-mail: laborant-2011@ukr.net, telefon kontaktowy we Lwowie: (032)239 46 03

Opłaty za uczestnictwo w konferencji na Ukrainie należy wysyłać na konto:

Kadniczanskij Dmitro Anatoliowicz

Kart. Rachunek 5168 7427 1474 8047 w „Privatbank”, m. Lviw, MFO 305299, EDRPOU 14360570,  praznaczenia platieży: popowniennia rachunku fizycznoj osobi.

(Kopię czeku proszę przesłać pocztą elektroniczną do organizatorów).

 

Dla sprawnej organizacji wyjazdu uczestników konferencji z Polski na Ukrainę należy ankietę personalną oraz streszczenie referatu wraz z nr ważnego paszportu i dowodem opłaty za transport przesłać drogą elektroniczną na e-mail:  wtiwf@wssp.edu.pl

 

Opłata za transport do Lwowa i z powrotem oraz za obiad w dniu 11.10.2018 wynosi 200 zł., które należy przekazać na konto WSSP: 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 (Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie).

 

Komunikat nr 1

Skip to content