plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+

Uczelnia w dalszym ciągu posiada środki na wyjazd naszych studentów i absolwentów więc serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości jakie daje studentom i absolwentom WSSP nasza Uczelnia.

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. Zdjęcie.
Skip to content