plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO – studia I-go stopnia w WSSP im. W. Pola w Lublinie

Na podstawie Decyzji nr 17/V/2018 Ministra Zdrowia z dnia 19.07.2018 r., Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza uzyskała akredytację dla kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia pierwszego stopnia). WSSP dla nowego kierunku uzyskała najwyższe oceny akredytacyjne.

 

– Zapraszamy serdecznie na nasz siódmy kierunek studiów licencjackich. Rekrutację otwieramy w wakacje, ponieważ akredytację dla kierunku pielęgniarstwo Uczelnia uzyskała stosunkowo niedawno – w dniu 19 lipca br. Studia na pierwszym roku rozpoczną się jednak planowo, w październiku – zapewnia doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP.

– Jesteśmy dumni z naszego nowego kierunku. Studia prowadzone są według najwyższych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a Uczelnia we wszystkich kategoriach akredytacyjnych uzyskała maksymalną ilość punktów, zdobywając najwyższą z możliwych ocen – 95 punktów – dodaje.

Studia na kierunku pielęgniarstwo są studiami stacjonarnymi. Trwają trzy lata, kończą się zdobyciem tytułu licencjata pielęgniarstwa. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów – opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, a miesięczne czesne (płatne przez 10 miesięcy) wynosi 450 złotych. Zainteresowane osoby powinny z dokumentami (wypełniony formularz do pobrania ze strony internetowej lub w Biurze Rekrutacji), odpis świadectwa świadectwa dojrzałości, ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki zawodu oraz trzy fotografie dowodowe, zgłosić się do Biura Rekrutacji WSSP (pok. nr 26 – parter). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Folder reklamowy kierunku pielęgniarstwo  – pobierz

 

Skip to content