plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Rozwijaj swoją karierę dzięki programowi Erasmus+

Chcesz poznać nowe kultury, tradycje i języki? A może sprawdzić swoje umiejętności w praktyce? Program Erasmus+ i Akademia Wincentego Pola dają Ci taką możliwość.

Program Erasmus+ powstał z inicjatywy Unii Europejskiej. Oferuje wsparcie dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w realizacji międzynarodowych projektów, które mają na celu rozwój kompetencji.

Archiwum prywat.  Kseniya Hupanava

Akademia Wincentego Pola uczestniczy w programie Erasmus+ od 2008 roku posiadając rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa. Dzięki temu, nasi studenci mogą wyjechać na studia do innych krajów biorących udział w programie na okres od 2 miesięcy (lub jednego semestru lub trymestru akademickiego) do 12 miesięcy mobilności fizycznej. Mogą także skorzystać z zagranicznych praktyk lub staży przez okres od 2 do 12 miesięcy mobilności fizycznej.

Każdy student, a w szczególności studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności fizycznej w celu studiowania lub odbycia praktyk zawodowych, może skorzystać z krótszej mobilności fizycznej połączonej z mobilnością wirtualną (krótkoterminowa mobilność mieszana).

Archiwum prywat.  Kseniya Hupanava

Dodatkowo, każdy student może uczestniczyć w intensywnych programach mieszanych. W tych przypadkach mobilność fizyczna musi trwać od 5 do 30 dni i musi łączyć się z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. W ramach mobilności mieszanej, w celu studiowania, muszą zostać przyznane co najmniej 3 punkty ECTS.

Z tej oferty skorzystała Kseniya Hupanava, studentka trzeciego semestru Turystyki i Rekreacji w AWP.

Archiwum prywat.  Kseniya Hupanava

– Wyjechałam do Grecji. Odbywałam praktyki w pięciogwiazdkowym hotelu na wyspie Rodos, co też ma swoje uroki, ale przede wszystkim poprawiłam swoją znajomość języka angielskiego i poznałam nowych ludzi – opowiada Kseniya Hupanava.

Archiwum prywat.  Kseniya Hupanava

Kto może skorzystać z Erasmus+?

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich, który studiuje na naszej uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie, może ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+. Aby wziąć udział w programie, trzeba ukończyć pierwszy rok studiów. Na praktyki lub studia można wyjechać kilka razy, ale łączny czas wyjazdów nie może przekroczyć 12 miesięcy na studiach licencjackich i 12 miesięcy na studiach magisterskich (wliczając wcześniejsze uczestnictwo w programie LLP-Erasmus).

Również absolwenci mogą skorzystać z programu. Tego typu wyjazd musi odbyć się w przeciągu roku od momentu ukończenia studiów i jego długość będzie wliczana do łącznego czasu wyjazdów na danym poziomie studiów (patrz akapit wyżej). O wyjazd należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.

Każdy student, który bierze udział w programie, może ubiegać się o stypendium na potrzeby wyjazdu.

Nasza studentka Ksenia otrzymała stypendium, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

– Wszystko się udało dlatego serdecznie polecam wszystkim studentom takie doświadczenie – dodaje Ksenia. I zapowiada, że zamierza ponownie wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie :

Dokumenty można składać w pokoju 46, I piętro.  

Kraje, do których można pojechać w ramach programu Erasmus+:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Skip to content